Δραστηριότητες – Χρήση

Αλιεία:

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk11Η λίμνη λόγω της εισροής σημαντικού όγκου νερού (που την τροφοδοτεί με νέα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο) και του μικρού της βάθους χαρακτηρίζεται σαν μια από τις πιο παραγωγικές λίμνες της Ελλάδας. Τα ψάρια σαν ένας από τους ανώτερους τροφικούς καταναλωτές αυτού του υπερπαραγωγικού υδάτινου συστήματος, εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τα υπάρχοντα τροφικά αποθέματα. Στη βαθμίδα αυτής της τροφικής αλυσίδας υπεισέρχεται ο άνθρωπος με το ψάρεμα. Στη λίμνη τα μέσα αλιείας που χρησιμοποιούνται είναι και τα παραδοσιακά και οι μηχανοκίνητες βάρκες με σύγχρονα αλιευτικά εργαλεία (δηλ. βολκοί, δίχτυα, παραγάδια).

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.big6Μετά την κατασκευή του καινούργιου φράγματος και την ανύψωση της στάθμης των νερών, η ποσότητα των αλιευομένων ψαριών μειώθηκε, οι εποχιακές όμως αυξομειώσεις της στάθμης των νερών γίνονται πολλές φορές αιτία διαμάχης και προστιβών μεταξύ των αλιευτικών συναιτερισμών της περιοχής.

Τέλος να σημειωθεί ότι η κατασκευή του νέου φράγματος δημιούργησε εμπόδια διόδου για τα χέλια λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλου αναβαθμού, με συνέπεια την εξαφάνιση τους από τη λίμνη.

Κυνήγι:

Όσο αφορά το κυνήγι, με διετείς υπουργικές αποφάσεις απογορεύεται στον υγροβιότοπο της λίμνης. Κατά τη διάρκεια της απαγορευτικής περιόδου παρατηρείται σημαντική αύξηση της πτηνοπανίδας, με αποτέλεσμα να “ακτινοβολεί” αυτή και έξω από την απαγορευτική περίμετρο. Έξω όμως από την απαγορευτική ζώνη επιτρέπεται το κυνήγι ορισμένων μόνο ειδών, κατά εποχές. Λόγω της ατελούς φύλαξης καταστρατηγούνται οι περίοδοι κυνηγιού, με συνέπεια να σκοτώνονται και απαγορευμένα ή υπό εξαφάνιση είδη π.χ. πελεκάνοι, κύκνοι, μαυροπελαργοί, ζαρκάδια, αρπακτικά κτλ.

Υλοτομία:

Με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν για το κυνήγι, απαγορεύονται η εκχέρσωση και η υλοτομία υδροχαρών δένδρων και θάμνων του υγροβιότοπου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή επιτρέπεται επιλεκτικά η υλοτομία και η εκχέρσωση τους. Όμως για οικονομικούς λόγους και από κακή νοοτροπία, κάτοικοι των παραλίμνιων χωριών υλοτομούν και εκχερσώνουν παράνομα.

Άρδευση:

Η λίμνη αποτελεί κύριο έργο της πεδιάδας των Σερρών. Αρδεύονται από τα νερά της 640.000 περίπου στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για άρδευση 1.000.000 στρεμμάτων. Εξαιτίας αυτής της χρήσης, η λίμνη συμμετέχει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού.