Χάρτες

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.map0015×22 cm – μέγεθος 800 Kb συμπιεσμένο σε 67 Kb

Σχηματική απεικόνιση του υδατικού συστήματος : Ποταμός Στρυμόνας – Λίμνη Κερκίνη – Πεδιάδα Σερρών

Περιλαμβάνει τα δίκτυα, που λειτούργησαν κατά το 1994, με τις αντίστοιχες εκτάσεις που επροβλέπετο να ερδευτούν το 1995.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.Map0220×22 cm – μέγέθος 1Mb συμπιεσμένο σε 174 Kb

Λεπτομέρεια χάρτη αυστριακών αρχείων που κατασκευάσθηκε την περίοδο 1913 – 1920, με λεπτομερείς καταγραμμένες αναφορές στην περιοχή γύρω της Λίμνης Κερκίνης. Τόσο η λίμνη, όσο και όλα τα γύρω χωριά σημειώνονται με τις τουρκικές τους ονομασίες, απόδειξη της χρονολογικής τοποθέτησης του χάρτη.

(Από το προσωπικό αρχείο του κ. Κων/νου Βαβαλέκα, Δασολόγου & τ. Δ/ντή Δασών Ν.Σερρών, τον οποίον και ευχαριστούμε γιά τα πολύτιμα στοιχεία που μας διάθεσε).

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.map0125×18,5 cm – μέγεθος 1 Mb συμπιεσμένο σε 237 Kb

Λεπτομέρεια ( ) παλαιού στρατιωτικού χάρτη ελληνικών αρχείων.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.Map0316×18 cm – μέγεθος 686 Kb συμπισμένο σε 131 Kb

Σύγχρονος χάρτης από το φυλλάδιο “Η Λίμνη της Κερκίνης”, που εκδόθηκε το 1993 και την επιμέλεια του οποίου είχε ομάδα, που ορίσθηκε μετά από κοινή σύσκεψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Σερρών και της Ομάδας Οικολογίας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών.