ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 21-2-2024 – ΕΙΔΙΚΗ-ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σέρρες 16 Φεβρουαρίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ               Αρ.Πρωτ.: 5595
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                              Αρ. Πρόσκλ.: 8
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)

Σας προσκαλούμε, στην 8η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: