Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η 752 / 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2022, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2022.

752-2022 Έκθεση εσόδων – εξόδων Α τριμήνου έτους 2022 6ΚΥΓΩ10-ΓΩΟ