ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 207.600,00 €

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος α) για την υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του … Περισσότερα