Ανάδειξη αναδόχου για το έργο : Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών (30/12/2013)

Δελτίο τύπου
Ανάδειξη αναδόχου για το έργο : Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Το ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ αρμόδιου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Σερρων στο οποίο μετέχουν οι Δήμοι του Νομού και η Περιφερειακή … Περισσότερα

Στην τελική φάση το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων (17/12/2013)

Εγκρίθηκε την Παρασκεύη 13/12/2013 με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, το Πρακτικό 1 που εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών τεχνικών – εμπορικών προσφορών) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών»… Περισσότερα