1. Αρχική
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Συνεδριάσεις - Αποφάσεις
  8. /
  9. Page 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2023 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 4/2023

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρακτικού ανάδειξης προέδρου συμβουλίου Τοπικής κοινότητας Χριστός, του οποίου ο συνδυασμός πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στη τοπική κοινότητα»… Περισσότερα