Αναστολή λειτουργίας τμήματος βρεφονηπιακού σταθμού

Κατόπιν εμφάνισης θετικού κρούσματος covid 19 στο προσωπικό του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με εισήγηση του Ιατρού εργασίας του Νομικού Προσώπου κ. Αθανασίου Μηλούση και την σύμφωνη γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, αναστέλλεται η λειτουργία του Α1 Περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑIΔΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID 19

Κατόπιν εμφάνισης θετικού κρούσματος covid 19 στα φιλοξενούμενα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Λευκώνα του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, με εισήγηση του Ιατρού εργασίας του Νομικού Προσώπου κ. Αθανασίου Μηλούση και τη σύμφωνη γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, ο Π.Σ. Λευκώνα αναστέλλει Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ 11ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 160/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 7.168/24-8-2009 δημόσια διαθήκη της Κατίνας χήρας Λυκούργου Μητσάκου το γένος Γεωργίου και
Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια διπλωματικής για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Σερρών

Στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας φοιτητών του ΑΠΘ για τη ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Σερρών, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZuGXCCY6HzItTNeHgxlexKqt9sIfw6GCChmxSjp3usxIKug/viewform?usp=sf_link
Περισσότερα
stirizin

Συνοδευτικές δράσεις ΤΕΒΑ στο Σκούταρι

stirizin teva

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
                 Εταίρος: Δήμος Σερρών               
  Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως

 

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια … Περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΠΑIΔΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID 19

Κατόπιν εμφάνισης θετικών κρουσμάτων COVID-19 στο προσωπικό του 2ου Παιδικού Σταθμού του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών με εισήγηση του Ιατρού εργασίας του Νομικού Προσώπου κ. Αθανάσιου Μηλούση και τη σύμφωνη γνώμη του Νομιάτρου Αναστασίου Αναστασιάδη, ο 2ος Παιδικός Σταθμός… Περισσότερα

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 643210(775) ΠΕΤ: 2107588523 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε … Περισσότερα

stirizin

Συνοδευτικές δράσεις του ΤΕΒΑ στον Λευκώνα

stirizin     teva

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
                 Εταίρος: Δήμος Σερρών               
  Δημοτική Ενότητα Λευκώνα

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με … Περισσότερα