ΑΠΟΦΑΣΗ 328 / 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2023)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 328 / 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Α΄ τρίμηνο έτους 2023).