Α/Α Επίθετο Όνομα Ον. πατρός Συνδυασμός Ψήφοι
1 ΠΑΝΑΓΕΙΩΤΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 128
2 ΜΠΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 114
3 ΡΕΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 97
4 ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 51
5 ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 21