Συνδυασμός Ψηφοδέλτια
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 176
ΣΕΡΡ.Α.Σ 122
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 32
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 11
ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ 10
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3