Συνδυασμός ΑΑ Έδρες Α γύρου (αρχικές) Έδρες Α γύρου
(με το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο)
Έδρες Α γύρου (τελικές) Έδρες Β γύρου Υπόλοιπο ψηφοδελτίων
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 06 17 18 18 0 904
ΣΕΡΡ.Α.Σ 05 14 14 14 0 15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 01 4 5 5 0 536
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 03 2 2 2 0 59
ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ 02 1 1 1 0 214
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 04 1 1 1 0 189