Α/Α Επίθετο Όνομα Ον. πατρός Ψήφοι
1 ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 208
2 ΤΟΥΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 143
3 ΤΑΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37