)

Εγγεγραμμένοι : 227 Ψήφισαν : 117 Έγκυρα : 110
Άκυρα : 5 Λευκά : 2 Σύνολο Άκυρα/Λευκά : 7
Συνδυασμός Ψηφοδέλτια
ΣΕΡΡ.Α.Σ
57
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ
40
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ
11
ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ
1
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ
1
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
0