Εγγεγραμμένοι : 227 Ψήφισαν : 116 Έγκυρα : 93
Άκυρα : 19 Λευκά : 4 Σύνολο Άκυρα/Λευκά : 23
Συνδυασμός Ψηφοδέλτια