Συνδυασμός Ποσοστό (ψήφοι)
ΣΕΡΡ.Α.Σ 48.90 % (133 ψήφοι)
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 33.82 % (92 ψήφοι)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 11.76 % (32 ψήφοι)
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ 3.31 % (9 ψήφοι)
ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ 1.47 % (4 ψήφοι)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 0.74 % (2 ψήφοι)

(Οι χρωματικές αποχρώσεις στο ραβδόγραμμα έχουν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο)