Συνδυασμός Κοινότητα ΑΑ Πρόεδρος Έδρες Α γύρου (αρχικές) Έδρες Α γύρου
(με το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο)
Έδρες Α γύρου (τελικές) Υπόλοιπο ψηφοδελτίων Ένδειξη ισοψηφίας
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 01 5 5 5 0 0