Τέζας Χρίστος

 

«O ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Στην ανακοίνωσή μου αυτή διερευνώ, κατ’ αρχάς, αν ο συμπολίτης μας Κωνσταντίνος Καραμανλής (1907-1998) μπορούσε ν’ αντιληφθεί τις τάσεις που οδηγούσαν το έθνος στη σημερινή γενικευμένη κρίση, δεδομένου ότι ο θάνατός του (1998) επήλθε πάνω από δέκα χρόνια πριν από την εμφάνιση η ― καλύτερα ― πριν από τη διόγκωση της κρίσης. Εν συνεχεία προσπαθώ ν’ απαντήσω το ερώτημα εάν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μπορούσε μέσω πολιτικών ενεργειών του τα χρόνια της μακράς πρωθυπουργίας του (1955-1963 και 1974-1980), καθώς και της Προεδρίας του (1980-1985 και 1990-1995), να διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι διαφορετική η μοίρα της χώρας. Αφού η συνεχής επέκταση του δημόσιου τομέα και η αύξηση της υπερχρέωσης, που μας επιβαρύνουν σήμερα, ήταν εμφανείς, θα μπορούσε, νομίζω, ν’ αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν το έθνος για τον επερχόμενο κίνδυνο και πιθανώς να πείσουν κάποιους πολιτικούς ηγέτες ν’ αλλάξουν πολιτική. Θέτω ακόμη το ερώτημα γιατί δεν το έκανε αυτό

 ΤΕΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 

 


 

 

«CONSTANTINOS KARAMANLIS AND THE CURRENT CRISIS OF GREECE»

In this paper I will try to examine whether former Prime Minister (1955-1963 and 1974-1980) and President of Greek Republic (1980-1985 and 1990-1995) Konstantinos Karamanlis (1907-1998), could have foreseen the road that has led his nation to the present crisis. Since the constant expansion of the public sector and the increased indebtedness that are burdening us today were already evident in his days, he could, in my opinion have taken some initiatives that would have forewarned the nation of the coming danger and maybe convinced some leaders to change policies. I will also attend to give an answer to why he did not act.