Οργανωτική Επιτροπή


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (1913-2013)


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πέτρος  Αγγελίδης

(Πρόεδρος)

Δήμαρχος Σερρών

Σοφία  Μπιτζίδου

(Αντιπρόεδρος)

Αντιδήμαρχος Τομέα Παιδείας

Δρ. Γεώργιος Πάσχος

(Γενικός Γραμματέας)

Μέλος Ο.Ε. Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου  & επιμελητής ύλης πρακτικών του

Ιωάννης Σαπουντζής

(Μέλος)

Μέλος  της Ο.Ε. των 100 χρόνων & πρώην Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Ιωάννης  Τσαρούχας

(Μέλος)

Μέλος  της Ο.Ε. των 100 χρόνων & Αναπλ. Προϊστάμενος των  Γ.Α.Κ.- Αρχείων Ν. Σερρών

Κων/νος Τσαλαπάτης

(Μέλος)

Μέλος Ο.Ε. Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου  & επιμελητής ύλης πρακτικών του

Βασίλειος Γιαννογλούδης

(Μέλος)

Αντιπρόεδρος Ε.Μ.Ε.Ι.Σ

Δρ. Αικατερίνη Πουστουρλή

(Μέλος)

Μέλος της Ο.Ε. των 100 χρόνων  & συντονίστρια της Θ.Ε. Καινοτομίας

Δρ  Πέτρος Σαμσάρης

(Μέλος)

Μέλος  της Ο.Ε. των 100 χρόνων  & συντονιστής Θ.Ε. Ιστορίας &  Αρχαιολογίας