Τιμητική Επιτροπή

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (1913-2013)


 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ιωάννης Μωυσιάδης

Αντιπεριφεριάρχης Ν. Σερρών

Πέτρος Αγγελίδης

Δήμαρχος Σερρών

Πασχαλούδης Δημήτριος

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Σερρών

Ευαγγελινού Χριστίνα

Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Σαμσάρης Δημήτριος

τ. Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών