Βαρβούνης Μανόλης

 

«ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ»

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται και εξετάζονται τα χειρόγραφα λαογραφικού υλικού που έχουν συγκεντρωθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης, και προέρχονται από τις Σέρρες και την ευρύτερη περιοχή τους. Πρόκειται για άγνωστες μέχρι σήμερα πηγές της λαογραφίας των Σερρών, στα οποίες περιέχονται και πολλά ιστορικά στοιχεία για το νομό Σερρών κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, και τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τους ερευνητές του μέλλοντος. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται κριτικά μια ακόμη πηγή για την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των Σερρών.

 ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

 

 


 

Primary sources for the research on the folklore of Serres and its region 

This communication presents and examines the folklore manuscripts collected in the Department of History and Ethnology, Democritus University of Thrace, and from Serres and the wider region. This hitherto unknown sources of folklore Serres, which contain many historical facts about the prefecture of Serres during the second half of the 20th century, and which must pascholisoun researchers of the future. Thus presents a more critical source for studying history and culture of Serres.