Γιαννογλούδης Βασίλειος

 

«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μου με σκοπό την έκδοση του αρχειακού υλικού της Νομαρχίας Σερρών την περίοδο κυριαρχίας του ΕΑΜ, (υλικό που βρέθηκε στον παραλήπτη, την Κοινότητα Σκουτάρεως και φυλάχτηκε από τον Στέφανο Γιαννογλούδη, κλητήρα της Κοινότητας), γνώρισα την κόρη του Γ. Κόκκινου, Αικατερίνη Παπαδοπούλου. Σε μια από τις επισκέψεις μου στην οικία της, μου παρέδωσε όλο το χειρόγραφο υλικό, φωτογραφίες, δημοσιογραφικά δελτία ταυτότητας κ.α. του πατέρα της, με σκοπό αργότερα να περιληφθούν σε βιβλίο με θέμα τη βιογραφία και τη δράση του πατέρα της. Ένα σύνολο χειρογράφων από αυτά, αποτελούμενο από 45 σελίδες, έφερε τον τίτλο ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Γραμματέα του ΕΑΜ Ν. Σερρών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. Όπως με πληροφόρησε η κα. Παπαδοπούλου ο πατέρας της είχε γράψει τα απομνημονεύματα αυτά στις αρχές του 1950 και τα παρέδωσε για φύλαξη σε φιλική του οικογένεια. Όμως η οικογένεια που τα κρατούσε από φόβο των κυρώσεων, του τότε αστυνομικού κράτους, τα έκαψε. Αυτά τα (δεύτερα) σημειώματα γράφτηκαν ενώ ο Γ. Κόκκινος ήταν σε προχωρημένη ηλικία και η μνήμη του είχε εξασθενήσει.

Στα απομνημονεύματα αναφέρονται πως και από ποιους συγκροτήθηκε το ΕΑΜ στις Σέρρες και τις κυριότερες αντιστασιακές του ενέργειες στη διάρκεια της Βουλγαρικής κατοχής, όπως:

α) Ενημέρωση του λαού με φυλλάδια και εφημερίδες             

β) Οργάνωση του ΕΑΜ σε όλο το Νομό Σερρών

γ) Αξιοποίηση των προνομίων των λιγνιτωρύχων Ν. Σερρών

δ) Οργάνωση δικτύου πληροφοριών για ενημέρωση και του ΕΛΑΣ

ε) Ανάπτυξη επαφών ΕΑΜ/ΕΛΑΣ με Πατριωτικό Μέτωπο Βουλγαρίας.

Τέλος περιγράφονται η δράση του ΕΛΑΣ στις Σέρρες, από της 6 Σεπτέμβρη του 1944 (ημέρα εισβολής του Κόκκινου στρατού, υπό την διοίκηση του στρατηγού Τολμπούχιν, στην Βουλγαρία), την προσπάθεια αποτροπής της λεηλασίας των περιουσιακών υλικών των Σερραίων από τους Βουλγάρους, που εγκατέλειπαν τις Σέρρες, την είσοδο του ΕΛΑΣ ως ελευθερωτή των Σερρών και την στελέχωση των νέων θεσμών και εξουσιών της πόλης με Έλληνες αγωνιστές.

ΓΙΑΝΟΓΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 


 

Memoirs by G. Kokkinos Secretary of EAM of Serres about the founding and action of EAM (National Liberation Front) of the prefecture of Serres

During my research to publish the archives of the prefecture of Serres under the dominion of EAM (stuff which was found and preserved at the hands of Stefanos Giannogloudis, clerk (Balliff) of the community of Skoutari, I met G. Kokkino’s daughter Mrs Catherine Papadopoulos. In one of my visits at her house she gave me all the written stuff, photographs, her journalist identity cards, of her father so that they could be included in a book concerning her father’s biography and action. Some of these manuscripts about 45 pages, had the title Memoirs by G. Kokkinos, about the founding and action of EAM of the prefecture of Serres. As Mrs Papadopoulos informed me, her father had written these memoirs at the beginning of 1950 and gave them to a friendly family to preserve them. But the family who had the stuff, being afraid of the penalty by the police, burnt them. These (second) memoirs were written while G. Kokkinos was very old and his memory had weakened.

It is written, in the memoirs, how and by whom EAM was founded in Serres and their main resistant actions during the Bulgarian occupation such as:

  1. a)Informing the people with leaflets and newspapers
  2. b)Organizing the EAM in the whole of the prefecture of Serres
  3. c)Utilization the information nets of EAM
  4. d)Development of contact between EAM/ELAS (military department of EAM) and the

Bulgarian Patriotic Front.

Finally the action of ELAS in Serres is described from September the 6th 1944 (date of

the invasion of the Red Army, under the command of the General Tolbuhin tn Bulgaria), the effort to avoid the plundering of the possessions of the people of Serres by the Bulgarians, who were abandoning Serres, the coming of ELAS as a Liberator of Serres and the establishment of new institutions, laws and authorities of the city by Greek militants (fighters)

Vasilios Giannogloudis