Βλασίδης Βλάσης

 

«ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ»

Αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βουλγαρικές αρχές κατοχής ενεθάρρυναν την έκδοση βουλγαρικών εφημερίδων σε όλες τις σημαντικές πόλεις των δυο γεωγραφικών διαμερισμάτων. Βούλγαροι με καταγωγή από την ανατολική Μακεδονία, πρόσφυγες στη Βουλγαρία κατά το Μεσοπόλεμο, επανήλθαν στις Σέρρες και στις άλλες πόλεις και εξέδωσαν καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες με σκοπό να ενισχύσουν τη βουλγαρική παρουσία και να δημιουργήσουν ένα νέο βουλγαρικό χαρακτήρα στις “Νέες Χώρες”.

Η ανακοίνωση διαπραγματεύεται όλα τα σχετικά ζητήματα του βουλγαρικού Τύπου (θεματολογία, τρόποι έκφρασης, δημοσιογράφοι, εκδότες, εγκαταστάσεις, απήχηση, κλπ.) της ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως της εφημερίδας Bulgarski Jug που εκδίδονταν στις Σέρρες.

Βασίζεται σε έρευνα στα σώματα των εφημερίδων που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας των Επιστημών στη Σόφια και στις βιβλιοθήκες άλλων πόλεων της Βουλγαρίας, καθώς και σε άλλο βιβλιογραφικό υλικό.

 ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

 


 

Attemps for the publication of Bulgarian newspapers in Serres and Eastern Macedonia during the Second World War

Shortly after their settling in eastern Macedonia and Thrace, the Bulgarian occupation authorities encouraged the publication of Bulgarian newspapers in all major cities of the two geographical areas. Bulgarians with their origin from eastern Macedonia, refugees in Bulgaria during the interwar period, returned to Serres and the other cities and issued daily and weekly newspapers in order to enhance the Bulgarian presence and to create a new Bulgarian character in the “New Lands”.

The announcement negotiates all the issues related to the Bulgarian Press (topics, ways of expression, journalists, editors, facilities, impact etc.) of eastern Macedonia and basically Bulgarski Jug newspaper which was published in Serres.

Based on research in the bodies of newspapers found in the National Library and the Library of the Academy of Sciences in Sofia and the libraries of other cities of Bulgaria as well as other bibliographic material.