Ριτζαλέος Βασίλης

 

«Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΙΜΠΑΡΟΦ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1943»

Η ανακοίνωση έχει ως βασικό άξονα την προετοιμασία του εκτοπισμού των Ελλήνων Εβραίων από την περιοχή των Σερρών που οδήγησε στη σύλληψή τους στις 4 Μαρτίου 1943. Ανάμεσα στις άλλες βουλγαρικές αρχειακές πηγές που θα παρουσιαστούν, κεντρική θέση κατέχει η λίστα των Ελλήνων Εβραίων Σερρών και Νέας Ζίχνης που συνέταξε και υπέγραψε ο Αστυνομικός Φρούραρχος Σερρών Κολιμπάροφ μερικές ημέρες πριν από την αστυνομική και στρατιωτική επιχείρηση της παράνομης σύλληψης, κράτησης και μεταφοράς τους πρώτα στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα στην Πολωνία. Η λίστα δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις εβραϊκές οικογένειες λίγο πριν από τον εκτοπισμό τους. Εκτός από αυτό, η άμεση ανταπόκριση του Κολιμπάροφ για τη σύνταξη της λίστας, μετά τη σχετική εντολή από την Επιτροπή Εβραϊκών Υποθέσεων και το Υπουργείο Εσωτερικών στη Σόφια, αποτελεί αφορμή για να αναζητηθούν άλλες παράμετροι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, που άρχισε αρκετούς μήνες νωρίτερα, με σκοπό τον έλεγχο και την εκμετάλλευση της εβραϊκής κοινότητας Σερρών. 

 Δρ. ΡΙΤΖΑΛΕΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

 


 

 

«“Kolibarov’s List”: preparing the deportation of Greek Jews from Serres and Nea Zichni on March 1943»

The paper’s keystone is the preparation of Greek Jews’ deportation from the region of Serres that has led up to their arrest on the 4th of March 1943. Among the other Bulgarian archive sources that will be presented, the list of Serres and Nea Zichni Greek Jews drafted and signed by Serres Police Chief Kolibarov a few days before the police and military operation of the illegal capture, detention and transport of Jews first to Bulgaria and then to the extermination camp of Treblinka in Poland is of central importance. The list gives important details for Jewish families a short while before their deportation. Apart from this, Kolibarov’s immediate response to the list drafting after the relative orders from the Committee of Jewish Affairs and the Ministry of Interior at Sofia, constitutes a food for thought to search out other parameters of a well-organized operation, which started a few months earlier, aiming at the control and exploitation of the Jewish community in Serres.