Σπυριδόπουλος Αριστοτέλης


«ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904 – 1908) αποτέλεσε οπωσδήποτε ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της περιοχής της Μακεδονίας. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησε η ιστοριογραφική παραγωγή ως προς το γεγονός, δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στη σκιαγράφηση της συνεισφοράς των εντοπίων αγωνιστών. Έτσι για πολλά χρόνια οι αναμνήσεις και οι αφηγήσεις των πρωταγωνιστών επικεντρωθήκαν σε άλλα ζητήματα και εν τέλει απουσιάζει από την ιστοριογραφική παραγωγή η προβληματική ως προς την αξιολόγηση της συνεισφοράς των εν οπίων στον Αγώνα. Για την συγγραφή της εν λόγω ανακοίνωσης θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το αρχειακό υλικό των φακέλων των γηγενών αγωνιστών της ΔΕΠΑΘΑ, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες έως σήμερα βιβλιογραφικές πηγές.

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ


 


 


«Τhe Makedonomachoi of Serres»

The Macedonian Struggle (1904 – 1908) was undisputably a turning point in the history of the region of Macedonia. However, historical accounts of the events have not given the necessary attention in defining the contribution of the local fighters. This meant that for many years the protagonists’ memories and narratives focused on other concerns and thus the issue of assessing the impact the local fighters had on the Struggle is missing from the historiography. This announcement is based primarily on the archival material of the records of the Ex-Servicemen’s Association (Greek initials DEPATHA)[Office for Reserve Soldiers, Fighters, Victims & Disabled Servicemen] in conjunction with the literature to date.