Πλαστήρας Κωνσταντίνος

 

Βιαιότητες κατά των ελλήνων της περιοχής Σερρών μεταξύ Α΄και Β΄Βαλκανικού Πολέμου (1912-1913)

Τον Φεβρουάριο του 1912 η Σερβία και η Βουλγαρία προχώρησαν στην υπογραφή συνθήκης συμμαχίας, ενώ τον Μάϊο του ίδιου έτους, παρόμοια συνθήκη υπέγραψε η Ελλάδα με την Βουλγαρία. Τέλος, τον Αύγουστο του 1912 μια ακόμα συνθήκη μεταξύ Βουλγαρίας και Μαροβουνίου ολοκλήρωσε το Βαλκανικό μέτωπο των συμμάχων χωρών εναντίον της Οθωμανικής Τουρκίας με κατάληξη τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο (9 Οκτωβρίου 1912).

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται σε βιαιότητες των Βουλγάρων εναντίον των ελληνικών πληθυσμών, σε χωριά και κωμοπόλεις της περιοχής των Σερρών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 1912-Ιανουαρίου 1913. Σύμφωνα με τις αναφορές του Ελληνικού Προξενείου Σερρών προς την Αθήνα, παρόλη τη συμμαχική σχέση Ελλάδος- Βουλγαρίας, καθ’ όλο το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, την περιοχή λυμαίνονται βουλγαρικά σώματα ανταρτών τα οποία πιέζουν και βιαιοπραγούν εναντίον των ελληνικών πληθυσμών προκειμένου να διαφοροποιήσουν και αλλοιώσουν το φρόνιμα των κατοίκων, γεγονός που θα εξυπηρετούσε τα μελλοντικά γεωπολιτικά σχέδια της Βουλγαρίας.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

 

 


 

 

Violence against the Greek population of the Serres region between the 1st and 2nd Balkan Wars (1912-1913)

In February 1912 Serbia and Bulgaria proceeded with the signing of a treaty of alliance, while in May of the same year, Greece signed a similar treaty with Bulgaria. Finally, in August 1912 one more such treaty between Bulgaria and Montenegro completed the Balkan front of the countries allied against Ottoman Turkey leading to the 1st Balkan War (9 September 1912).

The present announcement deals with violence by the Bulgarians against the Greek population in villages and towns in the Serres area between July 1912 and January 1913. According to the reporting by the Greek Consulate of Serres to Athens, despite allied relations between Greece and Bulgaria, during this period Bulgarian rebel groups preying in the region exercise pressure and violence against the Greek population, in order to differentiate and alter their consciousness, which would serve the future geopolitical plans of Bulgaria.