Καρδαμίτση Αδάμη Μάρω

 

«Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ»

Το 1929 ο νεαρός απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Μάριος Καρδαμίτσης εγκαθίσταται στις Σέρρες όπου θα παραμείνει μέχρι το 1936, συμμετέχοντας ενεργά στην οικοδομική ανάπτυξη της πόλης και κυρίως στα μεγάλα έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας που πραγματοποιούνται την περίοδο εκείνη στην Μακεδονία, και άλλαξαν την προπολεμική εικόνα της χώρας.

Ταυτόχρονα εντάσσεται στην κοινωνική ζωή της πόλης συνδεόμενος με τους νέους επιστήμονες και ενεργοποιείται, σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία.

Μέσα από τη δράση του Μάριου Καρδαμίτση στις Σέρρες, νεαρού τότε πολιτικού μηχανικού και αργότερα Γ.Γ. του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως, Διευθυντού και στελέχους μεγάλων Τεχνικών Εταιρειών της χώρας και συνειδητού μέλους της ΠΕΔΜΕΔΕ, παρουσιάζεται γλαφυρά μια από τις σημαντικότερες περιόδους ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της.

 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΑΔΑΜΗ ΜΑΡΩ


 


 

Marios Kardamitsis in Serres

 In 1929 the young graduate of the School of Civil Engineering of «ΕΜΠ» Marios Kardamitsis, is established in Serres, where he lives until 1936, taking action in the development of the city and mostly in the big projects of road construction and bridge construction, which were achieved that period in Macedonia and changed the prewar image of the country.

Simultaneously, he is integrated in social life keeping connections with the young scientists, and activating in cultural and athletic unions. Through his actions, when Marios Kardamitsis was a young civil engineer and later Secretary General of the Ministry of Construction, Manager and executive of big construction companies, and being a conscious member of ΠΕΔΜΕΔΕ, is lively presented one of the most important periods in the development of the city and its greater region.