Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες με νέα διπλού υαλοπίνακα

Καυστήρα Βιομάζας (Pellet)- Αντικατάσταση συμβατικού καυστήρα – λέβητα πετρελαίου με καυστήρα – λέβητα βιομάζας

Εγκατάσταση Ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων

Αντικατάσταση δύο εξωτερικών προβολέων ισχύος 220W με προβολείς LED