Το έργο

Το έργο εξοικονόμησης ενέργειας του 20ου Δημοτικού Σχολείου είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ρύπων) και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του σχολείου, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, του μαθητικού πληθυσμού αλλά και των οικογενειών τους για τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020.

Ενεργειακές επεμβάσεις στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
1) Κουφώματα – Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες με νέα διπλού υαλοπίνακα
2) Συγκρότημα λέβητα –Καυστήρα Βιομάζας (Pellet)- Αντικατάσταση συμβατικού καυστήρα – λέβητα πετρελαίου με καυστήρα – λέβητα βιομάζας
3) Ανεμιστήρες οροφής - Εγκατάσταση Ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία
4) Φωτοβολταική Διάταξη - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων
5) Προβολείς εξωτερικού φωτισμού - Αντικατάσταση δύο εξωτερικών προβολέων
ισχύος 220W με προβολείς LED

Αναλυτικότερα:

1) Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες με νέα διπλού
υαλοπίνακα

Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συνθετικά
κουφώματα με τις ίδιες διαστάσεις και αριθμό φύλλων με τα υφιστάμενα.
Τα νέα κουφώματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Παράθυρα με συρόμενα και σταθερά φύλλα
  • Φεγγίτες Σταθερούς
  • Υαλοστάσια Σταθερά

Είναι πλαστικά, με διπλούς υαλοπίνακες ελάχιστου διακένου 16mm, μικρής
αεροστεγανότητας. Το χρώμα τους είναι παραπλήσιο με το χρώμα των υφιστάμενων
κουφωμάτων για λόγους ομοιομορφίας και ο επιταχυνόμενος συντελεστής
θερμοπερατότητας όλων των κουφωμάτων είναι εν γένει 2 W/m2K.

2) Αντικατάσταση συμβατικού καυστήρα – λέβητα με νέο συγκρότημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας

Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση του συγκροτήματος καυστήρα-λέβητα πετρελαίου με δύο νέα συγκροτήματα λέβητα – καυστήρα βιομάζας (pellet) ισχύος 160ΜKal/h έκαστο τα οποία εγκαταστάθηκαν στον ίδιο χώρο μαζί με δύο δεξαμενές τροφοδοσίας pellets. Το δύο συγκροτήματα συνδέθηκαν στο ήδη υπάρχων δίκτυο σωληνώσεων που τροφοδοτεί όλους τους χώρους του σχολείου.

3) Εγκατάσταση Ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία

Αν και στις περισσότερες αίθουσες υπήρχαν ήδη εγκατεστημένοι ανεμιστήρες που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας, αυτοί δεν επαρκούσαν για τη δημιουργία συνθηκών ανέσεως και έτσι πραγματοποιήθηκε η προσθήκη νέων σε όλες τις αίθουσες και στα γραφεία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

4) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων

Τοποθετήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα σε τμήμα της κεραμοσκεπής του σχολείου. Η φωτοβολταική εγκατάσταση αποτελείται από 9 φωτοβολταϊκές γεννήτριες (πλαίσια), οι οποίες τοποθετήθηκαν στην στέγη λαμβάνοντας επίσης υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου.

5) Αντικατάσταση δύο εξωτερικών προβολέων ισχύος 220W με προβολείς LED

Αντικαταστάθηκαν τα δύο φωτιστικά σώματα, που μένουν μόνιμα αναμμένα, με δύο προβολείς LED, που φέρουν λαμπτήρες και αφορούν τους ημιυπαίθριους χώρους.

Μετά τις επεμβάσεις στο κτίριο το κτίριο θα αναβαθμιστεί από ενεργειακή κλάση Ε σε Γ.