Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο

Ενεργειακές επεμβάσεις στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
1) Κουφώματα- Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με μονούς υαλοπίνακες με νέα διπλού υαλοπίνακα
2) Συγκρότημα λέβητα –Καυστήρα Βιομάζας (Pellet)- Αντικατάσταση συμβατικού καυστήρα – λέβητα πετρελαίου με καυστήρα – λέβητα βιομάζας
3) Ανεμιστήρες οροφής- Εγκατάσταση Ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία
4) Φωτοβολταική Διάταξη- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων
5) Προβολείς εξωτερικού φωτισμού- Αντικατάσταση δύο εξωτερικών προβολέων ισχύος 220W με προβολείς LED