Επιτροπές – Ομάδες εργασίας

Επιτροπές – Ομάδες εργασίας

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Δήμου Σερρών και όλων των τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, καθώς και πολλών Σερραίων εθελοντών.

Η χρηματοδότηση του θα στηριχτεί τόσο στους προαναφερόμενους φορείς όσο και σε δημόσιες και ιδιωτικές χορηγίες.

Βασική επιδίωξη της Οργανωτικής επιτροπής είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των πιο πάνω εκδηλώσεων, αλλά και η οργανωτική υποστήριξη παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη άλλων φορέων ή ιδιωτών.