Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών

Συνεχίζονται οι εργασίες, για την ολοκλήρωση του έργου «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον ­ Αειφόρος Ανάπτυξη». Η χρήση ψυχρών υλικών και βιοκλιματικών στοιχείων θα συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, διαμορφώνοντας έναν νέο αστικό πόλο έλξης ιδιαίτερου χαρακτήρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *