Αρχική

bioklimatikes

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, στις 03­12­2013 εντάχθηκε οριστικά η πρόταση «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημοσίων χώρων στο Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού 3.809.941,09 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον­Αειφόρος Ανάπτυξη».

Αντικείμενο του έργου είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής συνολικής επιφάνειας 31.155τμ, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερρών και αποσκοπεί στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μεραρχίας, Ιουστινιανού, Γ. Παπανδρέου, Διον. Σολωμού, Ανατολικής Θράκης, Δυτικής Θράκης, Αγησιλάου, Ανδριανοπόλεως, Βουρλών, Μουδανιών, Στρυμόνος, Νικομήδειας, Δυτικής Θράκης και αποτελεί μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης των Σερρών. Υπήρξε από τη δεκαετία του 1970 από τις κεντρικότερες αστικές περιοχές, στην οποία υπήρξε έντονη ανοικοδόμηση και αποτέλεσε τον πυρήνα της διάρθρωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης των Σερρών.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την αναμόρφωση με χώρους πρασίνου, στοιχεία δροσισμού και νερού, ώστε το δροσιστικό αποτέλεσμα να είναι γενικευμένο και αισθητό.
  • Εντονότερη αναβάθμιση των ελεύθερων και πεζοδρομούμενων χώρων
  • Διαμόρφωση των δρόμων και βελτίωση της στάθμευσης οχημάτων με δημιουργία χώρων στάθμευσης σημειακά.
  • Διαμόρφωση πεζοδρομίων σε χώρους προσπέλασης,περιπάτου των πεζών, με χρήση υδάτινων στοιχείων, πρασίνου, σκιασμού, ποιοτικού αστικού εξοπλισμού
  • Διέλευση διαδρομής ποδηλατοδρόμου.
  • Αντικατάσταση υλικών επικάλυψης με νέα ψυχρά υλικά.
  • Φύτευση με κατάλληλα φυτά που ευδοκιμούν στην περιοχή για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας της περιοχής.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση