1η Διαβούλευση

Διαδικασία Υλοποίησης ΣΒΑΚ Σέρρες ΕΔΩ

Διαδικασίες Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Σέρρες ΕΔΩ

ΣΒΑΚ Γενικά Στοιχεία ΕΔΩ

Το ΣΒΑΚ των Σερρών ΕΔΩ

Για να κατεβάστε το Δελτίο Τύπου - Απολογισμός Διαβούλευσης πατήστε ΕΔΩ

1η Διαβούλευση
1η Διαβούλευση
1η Διαβούλευση
1η Διαβούλευση
1η Διαβούλευση
1η Διαβούλευση

Για να κατεβάστε την πρόσκληση της Διαβούλευσης πατήστε ΕΔΩ

1η Διαβούλευση