Κ

ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА – МУЗЕЙ НА ПРИРОДНАТА ИСТОРИЯ В ОБЛАСТ СЕРЕС

 

 

 

Главна страница

Цели

Главни цели

География

Експонати


За контакти

Работно време

Информация за връзка

 

 В рамките на своите социални и културни дадености, област Серес основа през 1996г. Център за защита на околната среда – Музей на природната история. Музеят се помещава в специално приспособена за целта сграда, собственост на Ловното дружество на Серес на 1вия километър по пътя Серес – Светия манастир Йоан Кръстител.

Отворен е за посещения и вярваме спомага за по-пълния поглед на посетителя върху природната среда на нашия район като цяло.

 

Избор на език

--

 

1км от Серес – Светия манастир Йоан Кръстител


62100 Серес
Тел ... 23210
Факс ...23210
e-mail : nmser@gmail.com
Homepage:www.nmser.gr

 
 

Created By A.Tsibiris Computer School(D.Stoikidis)