admin2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με το ποδηλατικό – τριαθλητικό τμήμα του «Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός» και τον Σύλλογο ποδηλασίας «ΜΑΧΗΤΗΣ Bike Riders» διοργανώνει φέτος για πρώτη χρονιά στη Σέρρες τη δράση «ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ», που περιλαμβάνει βόλτα με το ποδήλατο στους ποδηλατοδρόμους της πόλης μας, στις 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00πμ, με σημείο εκκίνησης το πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο (Τέρμα Εξοχών) και σημείο τερματισμού την Πλατεία Ελευθερίας, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους πολίτες ως προς τη χρήση του ποδηλάτου και να τους ενθαρρύνει για τέτοιους τρόπους μετακίνησης.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η ποδηλατοδρομία είναι η εξής:
Τέρμα Εξοχών - Εθν. Αντίστασης - Βασ. Βασιλείου - Ερμού – Δημαρχείο – Πλ. Ελευθερίας
Ο Δήμος Σερρών υλοποιεί έργα υποδομής για τη χρήση του ποδηλάτου και παρακινεί τους πολίτες για τη χρήση των ποδηλατοδρόμων.
Ας αφήσουμε το αυτοκίνητο και ας χρησιμοποιήσουμε τα ποδήλατά μας.
Για το Γραφείο Τύπου
Ετικέτες
Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προτίθεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών στην περιοχή των Σαράντα Μαρτύρων και Σφαγείων με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους όρους της προηγηθείσας αριθμ 6/2016 Διακήρυξης, για την οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Καλούμε τους Σερραίους Πολίτες όσοι ενδιαφέρονται, να προσφέρουν το ακίνητό τους για εκμίσθωση προκειμένου να στεγάσει η υπηρεσία το Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών, να καταθέσουν φάκελο που να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του κτιρίου τους όπως περιγράφονται στους όρους της αριθμ 6/2016 διακήρυξης.
Σφραγισμένες προσφορές (με φάκελο του προσφερομένου κτιρίου ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι και την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 20ς όροφος, τηλ. 23210-22487, εσωτ.1).
Ετικέτες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2016 -2017» μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (10.405,94€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ετικέτες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 04-12-2016 έως 02-01-2017» μέχρι του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (52.140,76€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Ετικέτες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠETΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015


ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ:
<<ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΡΓΟ,ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ>>


ΕΡΓΑ 20.000.000 ΕΥΡΩ
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ THN ΑΓΟΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 85%Κατά το έτος 2015 της νέας δημαρχιακής θητείας η Δημοτική Αρχή συνέχισε το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, υλοποίησε μόνο από προγράμματα, έργα ύψους 20.000.000 ευρώ στην πόλη και στα χωριά στους τομείς, των υποδομών, των αναπλάσεων, των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, της κοινωνικής μέριμνας, ενώ εξακολούθησε την πραγματοποίηση των νέων πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών που δημιούργησε.

<<Νοικοκυρεύουμε τον Δήμο. Αυτό αποδεικνύουμε από χρονιά σε χρονιά από το 2011 που αναλάβαμε τα ηνία του Καλλικρατικού μας Δήμου>>, δήλωσε με έμφαση ο Πέτρος Αγγελίδης κάνοντας τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το 2015, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στο δημοτικό θέατρο <<Αστέρια>>. “Παρά την οικονομική αβεβαιότητα, ανταποκριθήκαμε στις περισσότερες προτεραιότητες μας” τόνισε και προχώρησε στην παρουσίαση του έργου που έγινε στο πλαίσιο των δεκαέξι (16) προτεραιοτήτων που είχε προτείνει στους Σερραίους η παράταξή του στις εκλογές το 2014. Ο Δήμαρχος Σερρών αναφέρθηκε λεπτομερώς στα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής στην πόλη και στα χωριά: στις υποδομές και αναπλάσεις, στην κοινωνική πολιτική, στους νέους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσμούς, στο νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου και στη δραστική μείωση των χρεών προς την αγορά.
“Προβάλουμε ένα νέο αυτοδιοικητικό παράδειγμα, όπου το ήθος, το ύφος, η συνέπεια, η ειλικρίνεια και η αποτελεσματικότητα χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους δημότες, σχέση που αποτελεί τη βάσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μαζί τους”, τόνισε ο Δήμαρχος, για να εκθέσει το έργο του έτους 2015 στη συνέχεια:

 

Ποιότητα Ζωής

Βιοκλιματικές Αναπλάσεις (προϋπολ. 3.800.000€). Ανάσες για την καρδιά της πόλης
Πεζοδρόμηση Μεραρχίας (προϋπολ. 300.000€). Οι πεζοί κερδίζουν έδαφος
Αναπλάσεις στο Χιονοχώρι (προϋπολ. 443.000€). Εξωραϊσμός του Παραδοσιακού Οικισμού
Ανακαίνιση γηπέδων τένις (προϋπολ. 100.000€)
Θέρμανση πισίνας Ειδικού Σχολείου (προϋπολ. 50.000€)
Εργασίες στατικής επάρκειας στο νότιο πέταλο του δημοτικού γηπέδου (προϋπολ. 600.000€)
Αποχετευτικό Μητρουσίου -Σκουτάρεως (προϋπολ. 13.000.000€)
Αποχετευτικό Σιγής (προϋπολ. 2.200.000€)


Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια

α)Δημαρχείο- Κολυμβητήριο -Γυμναστήριο (προϋπολ. 600.000€)
β)20ο Δημοτικό σχολείο (προϋπολ. 200.000€)
γ)5ο Δημοτικό σχολείο (προϋπολ. 460.000€)

Κοινωνική μέριμνα

Στην κοινωνική πολιτική του Δήμου που ασκείται κυρίως μέσω προγραμμάτων ύψους 1.500.000 ευρώ έχουμε:
1. Κοινωνική κουζίνα
2. Κοινωνικό φαρμακείο
3. Δημοτικός λαχανόκηπος
4. Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
5. Κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα
6. Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων
7. Πρόγραμμα στέγασης- επανένταξης αστέγων
8. Δέματα σε απόρους δημότες τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα
9. Θεσμός για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες
10. Συνέχιση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βοήθεια στο σπίτι


Πολιτιστικοί -Αθλητικοί θεσμοί

Καλλιεργούμε την αγάπη για το περιβάλλον, την παράδοση, τον αθλητισμό, τη μουσική, τον κινηματογράφο και το θέατρο, με τη συνέχιση των νέων πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και την δημιουργία νέων όπως:

1. ECO FESTIVAL
2. Πολιτεία των ευχών
3. Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης
4. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών
5. Φωτεινές μέρες για τα ΑΜΕΑ
6. Bougatsa days
7. Φεστιβάλ μουσικές κόσμου
8. Μαθητικό Μουσικό φεστιβάλ
9. Βραδιές κινηματογράφου και εβδομάδα ερασιτεχνικού θεάτρου το καλοκαίρι στο θερινό θεατράκι
10. Μαθητική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση “Στολίζω την πόλη μου”
11. Ίδρυση και λειτουργία νεανικής παιδικής χορωδίας

Εκπόνηση Νέας κυκλοφοριακής μελέτης, με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη

Πιλοτικό πρόγραμμα για δρόμους χωρίς κάδους

Η δημοτική αρχή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των απορριμμάτων και στην ανακύκλωση, ξεκίνησε την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος, με στόχο την απομάκρυνση των κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων από τους δρόμους. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε 150 μικρούς κάδους και τους διέθεσε σε 150 μονοκατοικίες της γειτονιάς Αγίου Παντελεήμονα. Οι ιδιοκτήτες των μονοκατοικιών μια φορά την εβδομάδα βγάζουν τους κάδους έξω από τα σπίτια τους και τα απορριμματοφόρα του Δήμου κάνουν την αποκομιδή των σύμμεικτων σκουπιδιών από αυτούς τους κάδους. Ο στόχος του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι η απομάκρυνση των κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων από τους δρόμους για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου και παράλληλα η επίτευξη εξοικονόμησης καυσίμων και εργατοωρών.


Το πρώτο άτυπο Πράσινο Σημείο

Δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση η δημοτική αρχή λειτούργησε το πρώτο άτυπο πράσινο σημείο. Το άτυπο πράσινο σημείο είναι χώρος συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καμένων λαμπτήρων, συσσωρευτών, ελαστικών, ογκωδών αντικειμένων και μεγάλων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών.
Υπάρχουν ειδικοί κάδοι για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά και όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να αφήνουν τα προαναφερθέντα αντικείμενα στο χώρο του Πράσινου Σημείου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών από τις 7:30 το πρωί έως 8:00 το βράδυ. Τα αντικείμενα που συγκεντρώνονται και είναι σε καλή κατάσταση δίνονται σε άπορους συμπολίτες μας.

Πλατεία εμπορίου

Παρουσιάσθηκε από τη δημοτική αρχή ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αναμόρφωση της πλατείας Εμπορίου. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αποτελεί το πρώτο στάδιο ετοιμότητας για την κατάθεση πρότασης και διεκδίκηση χρηματοδότησης από προγράμματα, με στόχο τον ανασχεδιασμό της πλατείας Εμπορίου.

Αξιοποίηση Στρατοπέδων

Ο Δήμος Σερρών με στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων, υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα Military Assets as Public Spaces (MAPS)- Στρατιωτικές Περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι, που αφορά την αξιοποίηση- επανάχρηση ανενεργών στρατοπέδων, έγινε δεκτός και συμμετέχει στο εν λόγω δίκτυο με άλλους οκτώ Δήμους από την Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBCT III.

Νοικοκύρεμα οικονομικών

Πάνω από 84% μείωσε τα χρέη προς την αγορά ο Δήμος Σερρών. Επίσης τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 100.000 ευρώ. Στο τέλος του 2011 ήταν 195.000 ευρώ, ενώ στο τέλος του 2016 είναι 292.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης ολοκληρώνοντας είπε:<<Δύο λέξεις θα μπορούσα να πω σαν συμπέρασμα από τη λογοδοσία έτους 2015. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, με συνέπεια, ειλικρίνεια, πείσμα και αποτελεσματικότητα για ένα Δήμο σύγχρονο, δυναμικό, με  κοινωνικό πρόσωπο. Οι δημότες μας και οι επισκέπτες μας θέλουμε να δηλώνουν ότι είναι ωραίο να ζεις στις Σέρρες. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά  για το Δήμο μας με τη συνεργασία όλων>>.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της λογοδοσίας του έτους 2015 του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2015

 

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent