admin1

ΠΡΟΣ:                          

  1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΟΣ – EYROSYS
  2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
  4. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.
  5. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ- «ΦΑΡΟΣ»
  6. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                                              

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις προμήθειες Αναλωσίμων γραφείου και εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Cultural Dipole, σύμφωνα με τις αριθ. 83/2019 ΑΔΣ και με αριθμ. 12/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Ποιότητας &  Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 με Φ.Π.Α.
Ετικέτες

 

sbaa

Η πράξη με τίτλο  «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 998.000,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 413/24-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04  “Υποστήριξη της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς“ και τίτλο πρόσκλησης “Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”.

  Περιγραφή της   πράξης:

Η πράξη αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια του 9ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου. Τα προαναφερθέντα βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και συγκεκριμένα στα οικοδομικά πολύγωνα Ο.Π.9Δ και Ο.Π.328 σε οικόπεδα επιφάνειας 3.955 τετρ. μέτρα και 2.709,25 τετρ. μέτρα αντίστοιχα. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν στα δύο σχολεία είναι: α)Προσθήκη θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και το δώμα του κτιρίου, β)Αντικατάσταση των υαλοθύρων εισόδου με νέες αλουμινένιες με διπλό τζάμι και επαναστερέωση των κιγκλιδωμάτων, γ)Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με τη μέθοδο της αβαθούς γεωθερμίας, δ) Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου fancoil, ε) Αντικατάσταση λαμπτήρων των φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου τεχνολογίας led. Επιπρόσθετα, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο θα γίνει και αντικατάσταση κουφωμάτων παραθύρων. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των δύο σχολικών κτιρίων και συγκεκριμένα: το 9ο Δημοτικό Σχολείο θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ενώ το 12ο Δημοτικό Σχολείο θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.    

 Σκοπός της πράξης:

 Η παρούσα πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, διότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ (αβαθή γεωθερμία). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απεμπλοκή από το πετρέλαιο και επομένως προκύπτει μακροχρόνιο οικονομικό όφελος.  

Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για «Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018, ποσού 73.915,00 χωρίς ΦΠΑ και 91.654,60 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 69276) από την 08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι τη Τετάρτη 30-01-2019 ώρα 23:59 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τη Δευτέρα 04-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ..
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες
τηλ. 2321083671
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλαν στο Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη την παραμονή 31-12-2018 η μπάντα του 10ου Συντάγματος Πεζικού και η μπάντα της ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία και πρόοδο και συνεχάρη τα παιδιά της μπάντας της ΚΕΔΗΣ για την ποιοτική δουλειά που παρουσιάζουν.

Από το γραφείο τύπου

Ετικέτες
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
Περισσότερα... Ok