admin1

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, υγιεινής και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2020-2021, προϋπολογισμού 341.537,00 € χωρίς ΦΠΑ & 411.247,88 € με ΦΠΑ {CPV: 39830000-9}, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ετικέτες

Για τη διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων και τα σχετικά διακιολογητικά για το πρόγραμμα Kοινωφελούς Aπασχόλησης ΟΑΕΔ No 4/2020, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

α. Τις υπ’ αριθ. 734/2019 & 52/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 189 Ν. 4555/2018, των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4623/2019, της 55905/19 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών και της παρ. IV της αριθμ. 72349/εγκ. 108/16-10-2019, όπου συνάγεται ότι για κάθε απόφαση έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού από το Δ.Σ. προηγείται αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

γ. Την ανάγκη ολοκληρωμένης οργάνωσης του εκθεσιακού περιεχομένου, της τεχνικής οπτικοακουστικής και φωτιστικής υποστήριξης και της υλοποίησης της έκθεσης της Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ η οποία θα δημιουργηθεί στο δημοτικό κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά,

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Ετικέτες
O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 27.405,00 € χωρίς ΦΠΑ & 30.967,65€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

-Την με αριθμ. 52444/27-09-201 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά ποσό 249.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ105500010) αλλά και το ποσό των 180.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

-Την με αριθμό 142/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 249.000,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του υπουργείου Εσωτερικών) για την πράξη: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» και με την υπ’ αριθ. 150/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία ενισχύθηκε ο σχετικός Κ.Α. του προϋπολογισμού με το ποσό των 180.000,00 € από ΣΑΤΑ παρελθ. ετών.

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent