admin1

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 

Το Γραφείο του «Συμπαραστάτη του Δημότη» υπηρετείται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Έργο του είναι:

 1. Να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και να διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.
 2. Να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Να συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία συζητείται κατά την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
 3. Μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων με το κοινό, τόσο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων που ο ίδιος εντοπίζει. Οι εν λόγω ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου.
 4. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη του δημότη, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Το Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειας: 

 1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 2. Μεριμνά και διασφαλίζει σε συνεργασία με το Τμήμα ΤΠΕ και τις διαπιστευμένες ομάδες ή υπαλλήλους του Δήμου για την υποχρεωτική δημοσίευση όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθετική ρύθμιση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων καθώς και των προκηρύξεων, διαγωνισμών, προμηθειών, προσλήψεων, συμβάσεων και αναθέσεων, στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την αρχή της συνεχούς πολιτικής λογοδοσίας, που διευκολύνει τον πολιτικό έλεγχο συγκεκριμένων οργάνων και αποφάσεων και την απόδοση πολιτικών ευθυνών.
 3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 4. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
 5. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο εκτέλεσης έργων και προμηθειών υλικών και υπηρεσιών.
 6. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 7. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 8. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:         
  (α) Οδηγού Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,          
  (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,          
  (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 9. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 10. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 11. Μεριμνά για την εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο, για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

 

Ετικέτες

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50112
Fax : 23210 - 52785

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 2. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 4. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 5. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 6. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
 7. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών φορέων (Υπηρεσιών, Σωματείων, Ιδρυμάτων κ.λ.π)

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1

Οι αρμοδιότητες και το έργο του Προέδρου του Δ.Σ προ βλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καθώς και από τον Ν. 3563/2007 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαθέτει προσωπικό Γραφείο για την άσκηση των καθηκόντων του. Έχει δε τις παρακάτω ευθύνες και αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί βοηθούμενος από την Γραμματεία Προέδρου, η οποία ανήκει στο Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων.

 • Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις που υποβάλλουν στηΓραμματεία του, οι υπηρεσιακές μονάδες.
 • Προετοιμάζει στο Γραφείο του τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Συντάσσει και υπογράφει πρόσκληση με τα θέματατης ημερήσιας διάταξης, προς το Δήμαρχο και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζοντας σ’ αυτή τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης. Προσκαλεί με την ίδια πρόσκληση και τουςΠροέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Προσκαλεί επίσης, όταν κρίνεται απαραίτητο και Υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα να παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις επί των συζητούμενων θεμάτων.
 • Μαζί με την πρόσκληση, αποστέλλει στα μέλη του Δ.Σ και τις σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και κάθε απαραίτητο ενημερωτικό υλικό, γραπτά ή ψηφιακά.
 • Διευθύνει τη συζήτηση του Δ.Σ και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή λήψης των αποφάσεων. Χρησιμοποιεί με ευθύνη της γραμμα τείας μαγνητόφωνο ή άλλα τεχνικά μέσα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
 • Μεριμνά, με ευθύνη της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου για την ορθή καταγραφή των αποφάσεων στα τηρούμενα επίσημα πρακτικά, τα υπογράφει και διεκπεραιώνει αποφάσεις ή αποσπάσματα αυτών στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου ή σε φορείς και πρόσωπα για ενέργεια ή ενημέρωση.
 • Φροντίζει μέσω της γραμματείας του για την τήρηση και διατήρηση των βιβλίων πρακτικών και την αρχειοθέτηση των αποφάσεων.
 • Χορηγεί αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων όταν του ζητηθούν.
 • Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3852/2010 και 3463/2006.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως των Ν. 3852/2010 και Ν. 3463/2007.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ

Προϊστάμενος: Λογοθετίδης Σταύρος
 
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης –Ο.Τ.Υ (πρώην ΤΥΔΚ) βάσει του Ν. Ν. 3852/2010 και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. Α.&Η.Δ. περιέρχονται στο Δήμο Σερρών.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent