admin1

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50100

 1. Επικουρούν τον Δήμαρχο και υπόκεινται απ' ευθείας στην ιεραρχική του εξάρτηση, χωρίς να παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα.
 2. Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
 3. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραmά ή προφορικά για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Τ ο συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, και τη δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
 4. Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών εκπόνησης μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητος, τήρησης αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Διεύθυνση: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23213 - 50172

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη για τα όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας διατίθεται διοικητικός υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

 1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχο κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
 2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
 3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
 4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
 5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προοπτική των συμφερόντων του Δήμου.
 6. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και επικαιροποιεί αρχεία με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
 7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφορίες για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε φύσης και βαθμού δικαστηρίου.

Διεύθυνση: ΚΩΝ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 (ισόγειο Καταστήμα επί της Διον Σολωμού)
Τηλέφωνο: 23213 - 50156, 23213-50157

Στα πλαίσια καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, το «Γραφείο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής» αποτελεί τον καθημερινό σύνδεσμο επικοινωνίας Δήμου−Δημοτών. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών που ανατίθενται στο Γραφείο από το Δήμαρχο, ασκεί δε ιδίως τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 1. Καταγράφει τα αιτήματα, παράπονα και προτάσεις των πολιτών που υποβάλλονται με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, προσωπικά, γραπτά ή ψηφιακά) σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, μέσω των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών.
 2. Λειτουργεί το Γραφείο σε 24ωρη βάση επικοινωνίας με τους δημότες, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνικών μέσων (Η/Υ, e−mail, Fax, τηλέφωνο, μαγνητική καταγραφή των μηνυμάτων κ.α)
 3. Μετά τη συλλογή και καταγραφή των αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, διοχετεύει αυτά στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες κατά λόγω αρμοδιότητας και παρακολουθεί την εξέλιξη ικανοποίησής τους.
 4. Μετά την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών ή ακόμη και επί αδυναμίας ικανοποίησης των αιτημάτων, ενημερώνει σχετικά τους αιτούντες πολίτες.
 5. Δημιουργεί αρχείο επικοινωνίας με τους πολίτες και εξάγει στατιστικά στοιχεία παραπόνων, αιτημάτων και υποδείξεων καθώς και θεραπείας των αιτημάτων, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνει το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο, προφορικά ή και με σχετική έκθεση.
 6. Διασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίες με το Γραφείο σε 24ωρη βάση, από άτομα που τυχόν έχουν έκτακτη ανάγκη και χρειάζονται υποστήριξη από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Ενεργεί κατάλληλα για την παροχή της ανάλογης συνδρομής.
 7. Γνωστοποιεί ευρέως το τηλέφωνο και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας του Γραφείου με κάθε πρόσφορο μέσω, οπωσδήποτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
 8. Συνεργάζεται με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες ιδίως της Δημοτικής Αστυνομίας και της Καθαριότητας/Ανακύκλωσης, για την συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των σχετικών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την από κοινού βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μερετούδης Δημήτριος, τηλ: 23213 50175, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν. Προϊσταμένη: Αναγνωστίδου Αικατερίνη, τηλ: 23213 50175, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
Τηλέφωνο: 23210 - 50175

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 • Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112
 • Αστυνομία: 100
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199
 • ΕΚΑΒ: 166

Το τμήμα είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το έργο
του τμήματος είναι:

 

 1. Συντάσει και επικαιροποιει τα μνημόνια ενεργειών για:
  • Χιονοπτώσεις - Παγετό
  • Πλημμύρες
  • Πυρκαγιές
  • Σεισμό
 2. Συγκαλεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) για:
  • Χιονοπτώσεις - παγετό, πλημμύρες, σεισμούς
  • Πυρκαγιές
 3. Λαμβάνει κάθε μήνα πρόγραμμα για τις βάρδιες ανά μήνα από την ΔΕΥΑΣ.
 4. Αποστέλει δελτία τύπου στα Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση των δημοτών και την προστασία τους και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
 5. Παρακολουθεί την Ε.Μ.Υ. για έκτακτα δελτία καιρικών φαινομένων.
 6. Διατηρεί βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων.
 7. Παρακολουθεί την ετοιμότητα των μηχανημάτων συνεχώς.
 8. Διεκπεραιώνει αιτήματα δημοτών για καθαρισμό ιδιωτικών χώρων από τους ιδιοκτήτες τους.
 9. Κατολισθήσεις και καύσωνας.
 10. Συνεργάζεται με τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Σερρών και της Π.Ε. Σερρών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές

Ενημερωτικό Υλικό

 

 

 

koronoios

 Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent