ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστηκε 2488 φορές

Διεύθυνση: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4
Τηλέφωνο: 23213 - 50149

Προϊστάμενος: ΑΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Επόπτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστάτης: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών κλπ.)

 • Οργανώνει τον καθαρισμό και το πλύσιμο των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 • Εισηγείται τη στελέχωση του τμήματος με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό.
 • Εισηγείται τη βελτίωση ή τη αύξηση του εξοπλισμού
 • Κατανέμει το προσωπικό σε τομείς ευθύνης και σε ομάδες εξυπηρέτησης ειδικών αναγκών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο διεξαγωγής των σχετικών εργασιών.
 • Απορρυπαίνει την πόλη από τα πάσης φύσεως διαφημιστικά ή άλλα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορους χώρους ή έχουν τοποθετηθεί κανονικά στους προβλεπόμενους χώρους και παραμένουν d αυτούς μετά τη λήξη της νόμιμης προβολής τους.
 • Απορρυπαίνει τους τοίχους από διάφορα συνθήματα και παραστάσεις.

Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρος Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων)

Φροντίζει για την καλή λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ενταφιασμός, ζύγισηαπορριμμάτων, φύλαξη χώρου).

Κυνοκομείο

Τηλέφωνο 23210 36960

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του κυνοκομείου.
 • Φροντίζει τα της περισυλλογής αδέσποτων σκύλων και τα της παραμονής των για λίγες ημέρες στο κυνοκομείο.
 • Διεκπεραιώνει όλες τις προβλεπόμενες από τις εκάστοτε υπουργικές κ.λ.π. αποφάσεις διοικητικές κλπ. εργασίες.
 • Φροντίζει τα της καθαριότητας του κυνοκομείου και του αυλείου χώρου.
 • Φροντίζει τα της υγιεινής και διατροφής των ζώων που βρίσκονται στους χώρους του.
 • Συνεργάζεται με τον φιλοζωικό όμιλο Σερρών για την από κοινού δράση.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent