ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστηκε 2481 φορές

Προϊσταμένη: Λαζαρίδου Σταυρούλα
Τηλέφωνο: 23210 - 83645 & 83647

 

  1. Απασχολείται με την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση και συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων και τηρεί τα πρωτότυπα στο Αρχείο. 
  2. Επιμελείται της τήρησης του γενικού αρχείου του .Δήμου και υποβάλλει προτάσεις για την εκκαθάριση αυτών που κρίνονται ως άχρηστα.
  3. Ενεργεί τις κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις.
  4. Φροντίζει για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δημοπρασιών και εγγράφων και πιστοποιητικών διαφόρων Αρχών.  
  5. Μεριμνά για την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώντας τις σχετικές προς το θέμα διατάξεις.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent