ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστηκε 1831 φορές

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σουλιώτης Μιχαήλ, Γεωπόνος

  1. Παρέχει διοικητική −γραμματειακή υποστήριξη στη διεύθυνση και στα τμήματά της.
  2. Συνεργάζεται με τους επικεφαλής υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την συλλογή των στοιχείων, προτάσεων και εισηγήσεων για τη σύνταξη από τα τμήματα των προϋπολογισμών, των οικονομικών προγραμμάτων κ.α.
  3. Διακινεί και διεκπεραιώνει την εσωτερική αλληλογραφία του της διεύθυνσης με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, συνεργάζεται με το κεντρικό πρωτόκολλο, τηρεί ψηφιακό ή άλλο αρχείο αλληλογραφίας, αποφάσεων, διατάξεων, προγραμμάτων και διευκολύνει τα τμήματα κ.λ.π
  4. Δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή εργασία που του αναθέτει ο Διευθυντής και που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Διεύθυνσης.
Powered by 300x150 tranparent