admin1

 adrilink

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών συμμετέχει στο έργο «Adriatic Landscape Interpretation Network» με το ακρωνύμιο «Adrilink» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας «INTERREG V-A Adriatic Ionian Programme (ADRION) 2014-2020» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 και συγκεκριμένα στο θεματικό στόχο (specific objective) 2.1 Promote the sustainable valorization and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area (Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπτυξιακών πόρων στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου).

Στόχος της πράξης :

Η προώθηση του Τουριστικού Τοπίου στην περιοχή της Αδριατικής μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Κέντρων Ερμηνείας Τοπίου, σχεδιασμένο σε κομβικά σημεία επιλεγμένων θεματικών διαδρομών, ψηφιακά συνδεδεμένων μέσω πλατφόρμας ΤΠΕ, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών και την προώθηση καινοτόμων λύσεων.

Εταίροι:

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Jesi της Ιταλίας. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) εταίρους από επτά (7) χώρες και αποτελείται από τους εξής:

  • Δήμος Jesi (Ιταλία)
  • CORILA – Κοινοπραξία για τη διαχείριση ερευνητικών δραστηριοτήτων στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας (Ιταλία)
  • Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης (Αλβανία)
  • Δήμος Gradiška (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
  • Εθνικό Πάρκο Δημόσιου Ιδρύματος SUTJESKA (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
  • Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Σερρών (Ελλάδα)
  • Δήμος Moscenicka Draga (Κροατία)
  • Τουριστικό Συμβούλιο Vrsar (Κροατία)
  • Τουριστικός Οργανισμός Σρέμσκα Μιτρόβιτσα (Σερβία)
  • Κέντρο Aνάπτυξης Murska Sobota (Σλοβενία)

Περιγραφή της δράσης:

Το έργο παρέχει νέα μοντέλα αειφόρου τουριστικής διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων ως κοινών πόρων που να είναι επισκέψιμα όλο το χρόνο.

Προωθώντας δραστηριότητες για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικό στρώμα της ανθρώπινης ευημερίας, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση της ταυτότητας της Αδριατικής Περιφέρειας ως μοναδικού τουριστικού προορισμού.

Κύρια αποτελέσματα:

⦁ Δημιουργία δικτύου για το τουριστικό τοπίο στην περιοχή της Αδριατικής
⦁ Κοινή βιώσιμη στρατηγική για το σύστημα προορισμού του τοπίου της Αδριατικής
⦁ Σύστημα νέων διαδρομών και ριζών της Αδριατικής βάσει της ερμηνείας του τοπίου
⦁ Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για τον Αδριατικό Τουρισμό
⦁ Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) που διαθέτουν εφαρμογές έξυπνων τεχνολογιών και καινοτόμες λύσεις ΤΠΕ
⦁ Οργάνωση των «Ημερών Τοπίου» ως μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα-εκδήλωση κατά μήκος της Αδριατικής Περιοχής

Προϋπολογισμός:

Η κατανομή του ποσού για τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών ανέρχεται στα 219.844,00 € 

Διάρκεια:

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 01/02/2020.

Ετικέτες

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”, στα πλαίσια της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών” (ΟΠΣ 5029544) προϋπολογισμού 36.799,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 71/2020 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών . Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (Αρ. Εναρ. 2019ΣΕ27510103) ποσό 16.636,93€ και Έσοδα ΟΠΑΚΠΑ ποσό 20.162,72 €

Ετικέτες
Προς:
1. INTERACTIVE O.E.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2461049116
2. OΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), τοu έτους 2020-2021, σύμφωνα με την αριθ. 7/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 6.448,00 € με Φ.Π.Α.
Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45212225-9. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (362.903,23 ευρώ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-1-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. - Α.
Τηλέφωνο: 2321350155

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 6.1 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών(απόφαση δημοτικού Συμβουλίου 774/2015), ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται ανακομιδή των οστών (εκταφή) του κοιμηθέντος, μετά από έξι έτη από την ταφή του. Για όσους έχουν συμπληρώσει την εξαετή ταφή και έχουν αποβιώσει το έτος 2013 , έχουν αποσταλεί πολλαπλές ειδοποιήσεις. Παρακαλούμε όσοι είστε υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχετε προσέλθει στο γραφείο 55 του Δημοτικού μεγάρου, να προσέλθετε άμεσα αφού πρώτα έχετε τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσετε για την ανακομιδή(εκταφή). Σε αντίθετη περίπτωση η ανακομιδή θα διενεργηθεί από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, οπότε τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι των κοιμητηρίων
Ετικέτες