Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

Κατηγορία Γενικά
Διαβάστηκε 8269 φορές

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

Μονάδα διοικητικής εξυπηρέτησης δημοτών *

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

Μονάδα διοικητικής εξυπηρέτησης δημοτών

Γραφείο υποστήριξης αγροτών *

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ

Μονάδα διοικητικής εξυπηρέτησης δημοτών

Γραφείο υποστήριξης αγροτών *

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

Μονάδα διοικητικής εξυπηρέτησης δημοτών

Γραφείο υποστήριξης αγροτών *

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

Μονάδα διοικητικής εξυπηρέτησης δημοτών

Γραφείο υποστήριξης αγροτών*


Όπου αστερίσκος (*): το προσωπικό του Δήμου μας δεν επαρκεί και ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα Τμήματα και Γραφεία δεν έχουν στελεχωθεί.