admin3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός χώρου δασικής αναψυχής τέτοιου, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επισκεπτών και να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου από κάθε διαταραχή.

Το έργο κατασκευάστηκε σε τμήμα του αριθμού 1370α δημοτικού αγροτεμαχίου, στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και καταλαμβάνει έκταση πέντε στρεμμάτων. Η επιλογή της θέσης του έργου έγινε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων.pep

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ισοπέδωση επιφάνειας 5.000 τετρ. Μέτρων
 • Καθαρισμός και εκθάμνωση εδάφους συνολικής επιφάνειας 200 τετρ. Μέτρων
 • Χώρος για πικ-νικ, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
  • 4 κιόσκια εξάγωνα τύπου Καλαμπάκας
  • 12 τραπέζια φαγητού
  • 8 παγκάκια (πέτρινα)
  • 4 εστίες παρασκευής φαγητού (πέτρινες)
  • 12 κάδους απορριμμάτων
 • Τοποθέτηση τριών ενημερωτικών πινακίδων
 • Ξύλινη περίφραξη 224μ. από πασσάλους καστανιάς με υπέργειο ύψος 0,90μ. , η οποία θα είναι πακτωμένη στο έδαφος με σκυρόδεμα C12/15
 • Φύτευση 15 δένδρων (μουριές-ακακίες)

Η ολοκλήρωση του έργου έγινε τον Φεβρουάριο του 2008. Το έργο παρέχει  τις παραπάνω διευκολύνσεις (παγκάκια-κιόσκια κλπ.) στους περιπατητές που φθάνουν στα ενδότερα της κοιλάδας, αλλά και ένα χώρο πικ-νικ για τους επισκέπτες, ο οποίος είναι κοντά στην πόλη, αλλά προσφέρει την ανάλογη ηρεμία που προσφέρει το δάσος.

Η θέση στην οποία έγινε ο χώρος αναψυχής είναι λίγο πριν την τεχνητή λίμνη που υπάρχει στην περιοχή. Η πρόσβαση στο χώρο αναψυχής γίνεται από υφιστάμενο δασικό δρόμο (χωματόδρομος), ο οποίος έχει κατεύθυνση προς την τεχνητή λίμνη.

Το έργο κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΠΕΠ Κ.Μ. Μέτρο 4.6, Δράση 2 (συγκεκριμένα, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 20% από ΠΔΕ) και 30% με ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Γκατζιό Ι. Φώτιο με συμβατικό προϋπολογισμό 48.145,91 Ευρώ.

Ετικέτες

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 4+861,10 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου, το συνολικό μήκος του δρόμου ανέρχεται στα 4.861,10 μέτρα, του δάσους Σερρών του Δήμου Σερρών που αρχίζει από τις παρυφές της πόλης των Σερρών από τη θέση «Ασβεσταριά» και συγκεκριμένα από το ύψος του κεντρικού φράγματος στερέωσης της κοίτης του χειμάρρου «Αγίου Γεωργίου» και τερματίζει στο 5ο περίπου χιλιόμετρο της οδού Σερρών - Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.pep

Ο δρόμος αυτός έχει κυρίως αντιπυρικό χαρακτήρα, εξυπηρετεί όμως και τους κτηνοτρόφους στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ο δρόμος σε αρκετά σημεία διέρχεται εντός της κοίτης του χειμάρρου, ήταν στενός με κλειστές στροφές και κατά θέσεις η αξονική κλίση ήταν απότομη. Έτσι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες φύλαξης και προστασίας του δάσους.

Η βελτίωση του δρόμου έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου
 • Δημιουργία κατάλληλης κλίσης εκατέρωθεν του άξονα της οδού (για άμεση απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από το κατάστρωμα του δρόμου)
 • Δημιουργία τάφρων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος της οδού
 • Δημιουργία ρείθρων για ασφαλή προσπέλαση της κοίτης του  χειμάρρου
 • Μείωση των κατά μήκος κλίσεων του δρόμου
 • Τοιχοποιίες (πλευρικοί τοίχοι) σε σημεία για προστασία του δρόμου από πλημμύρες


Με την ολοκλήρωση του έργου (Ιούνιος 2008) διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες πρόσβασης στο δάσος κυρίως βαρέων οχημάτων πυροσβεστικής, σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά διευκολύνεται και η διέλευση των κτηνοτρόφων καθώς και των πολιτών που επιθυμούν να επισκεφθούν το δάσος για λόγους αναψυχής ή να επισκεφτούν το Περιβαλλοντικό Πάρκο που έχει γίνει από το Δήμο Σερρών στην περιοχή για εκπαιδευτικούς λόγους και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το έργο κατασκευάστηκε με συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΠΕΠ Κ.Μ. Μέτρο 4.6, Δράση 2 (συγκεκριμένα, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και κατά 20% από ΠΔΕ) και 30% με ιδία συμμετοχή του Δήμου.

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Ντόβα Π. Κωνσταντίνο με συμβατικό προϋπολογισμό 102.500,02 Ευρώ.

Ετικέτες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006  ΜΕΤΡΟ 2.2

Με την αρ. 12077/12-9-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας εντάχθηκε  η πράξη  «Δημιουργία Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών» στο Μέτρο 2.2. του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας με αρχικό επιλέξιμο προϋπ/γισμό 350.000 €.  Το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών, ανατολικά της πόλης στην περιοχή του ρέματος Αγίου Γεωργίου, σε μια έκταση περίπου 7,8 στρεμμάτων.

Το περιβαλλοντικό πάρκο χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, με πρώτη το βοτανικό κήπο όπου θα υπάρχουν φυτά ομαδοποιημένα ανάλογα με την οικογένεια και το είδος. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί το χώρο ενημέρωσης και πληροφόρησης και εκεί υπάρχουν το ξύλινο περίπτερο πληροφόρησης, ένα ξύλινο WC που εξυπηρετεί και ΑΜΕΑ και ένα χωρικού τύπου πέτρινο καθιστικό για 30 περίπου άτομα. Τέλος, η τρίτη ενότητα η οποία καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου αποτελεί το χώρο της περιβαλλοντικής αγωγής με επενδυμένους με πέτρα διαδρόμους, πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης, τεχνικές φωλιές και διαφόρων τύπων καθιστικά.pep

Ως υλικά κατασκευής του πάρκου επιλέχθηκαν το ξύλο και η πέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη του με το περιβάλλον.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει σε επαφή τους επισκέπτες με τα οικοσυστήματα της περιοχής, να συντελέσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και επίσης να συντελέσει στην αναβάθμιση της περιοχής του ρέματος Αγίου Γεωργίου. Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε οργανωμένες ομάδες νέων αλλά και σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Αναμένεται η ολοκλήρωσή του έργου με τις εργασίες πρασίνου το Μάρτιο του 2009, ενώ το Πάρκο θα είναι έτοιμο για εκπαιδευτικές επισκέψεις από τον Απρίλιο του 2009.

Ετικέτες
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


Το έργο αφορά την εκτέλεση ειδικών μέτρων με σκοπό την προστασία του Δάσους Σερρών από τον κίνδυνο της φωτιάς.

Το δημοτικό δάσος του Δήμου Σερρών, βρίσκεται μέσα στα όρια του Αγροκτήματος Σερρών. Εκτείνεται από τα βόρεια όρια του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών.

Έχει ιδιαίτερη αξία για τους κατοίκους της πόλης από άποψη αισθητικής και αναψυχής, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αξία του για την προστασία της πόλης από χειμαρρικά φαινόμενα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο δάσος του Δήμου Σερρών είναι υψηλός λόγω του εύφλεκτου χαρακτήρα της βλάστησης (Τραχεία Πεύκη και αείφυλλα - πλατύφυλλα), του ξηροτάπητα και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της θερινής κυρίως περιόδου.

Τα υπάρχοντα έργα αντιπυρικής προστασίας του Δάσους Σερρών που υπήρχαν πριν την ολοκλήρωση του έργου κρίνονταν ανεπαρκή, γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην υλοποίηση του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή πέντε σημείων υδροληψίας (πυροσβεστικοί κρουνοί) για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων
 • Κατασκευή δυο υδατοδεξαμενών, χωρητικότητας 50 m3 για τον εφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων
 • Δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών λωρίδων κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων


Η ολοκλήρωση του έργου έγινε τον Ιούνιο του 2008. Η 1η υδατοδεξαμενή κατασκευάστηκε στην περιοχή που βρίσκεται το δημοτικό οδικό δίκτυο Σερρών-Ελαιώνα και η 2η στο  επαρχιακό οδικό δίκτυο Σερρών-Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί είναι κατάλληλα χωρικά κατανεμημένοι σε διάφορες τοποθεσίες του δάσους για να είναι εύκολα προσβάσιμοι  και να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του δασοκτήματος.

Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 4.6 Δράση 2 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επενδυτικού Σχεδίου Μη Δημόσιας Δασοπονίας «Προστασία και Ανάπτυξη Δασοκτήματος Σερρών Δήμου Σερρών».

Το έργο κατασκευάστηκε από τον ανάδοχο Τασκούδη Ι. Νικόλαο με συμβατικό προϋπολογισμό 95.405,79 Ευρώ.

Ετικέτες

Αστέρια

ypourgeio politismou logo

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ»

(κωδικός Ο.Π.Σ. 76388)

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα:

Το πρώτο υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και την προμήθεια της απαραίτητης επίπλωσης προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των δημοτών μας. Ο προϋπολογισμός του πρώτου υποέργου με βάση την οριστική μελέτη, ανήλθε στο ποσό των 4.770.618,97 € ενώ μετά από ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, ο σημερινός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.070.932,35 €.

Οι χώροι του θεάτρου είναι:

1.1α. Ο κύριος χώρος του θεάτρου ο οποίος αποτελείται από:

 • Πλατεία και εξώστη συνολικά 550 θέσεων τουλάχιστον
 • Σκηνή και χώρο ορχήστρας

1.1β. Χώροι εξυπηρέτησης καλλιτεχνών στους οποίους τουλάχιστον περιλαμβάνονται:

 • καμαρίνια ατομικά: 2
 • καμαρίνια ομαδικά (4 ηθοποιών): 2
 • καμαρίνια ομαδικά για 20 ηθοποιούς: 2
 • χώρος προετοιμασίας των μουσικών
 • σαλόνι καλλιτεχνών
 • βοηθητική σκηνή
 • γραφεία για σκηνοθέτη, διευθυντή σκηνής και βοηθό σκηνογράφου
 • τρία γραφεία τεχνικών (φωτιστές κ.λ.π.)
 • γραφείο καλλιτεχνικού διευθυντή
 • αποθήκη φροντιστηρίου
 • χώρος για dimmers
 • αποθήκη ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού υλικού, αποθήκη φωτιστικών
 • κομμωτήριο
 • μικρό ραφείο - αποθήκη κουστουμιών
 • χώροι υγιεινής
 • και όποιο άλλο χώρο επιβάλλεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές.

1.1γ. Χώροι εξυπηρέτησης του κοινού στους οποίους τουλάχιστον περιλαμβάνονται:

 • είσοδος - φουαγιέ, Αίθουσα εκδηλώσεων,
 • γραφείο ελέγχου εισόδου και πληροφοριών, ταμείο.
 • αναψυκτήριο - μπαρ, αποθήκη
 • χώροι υγιεινής κοινού
 • κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες

1.1δ. Χώροι διοίκησης στους οποίους περιλαμβάνονται:

 • γραφείο λογιστηρίου
 • γραφείο προέδρου και συνεδριάσεων
 • χώροι υγιεινής

1.1ε. Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους οποίους περιλαμβάνονται:

 • μηχανοστάσια ανελκυστήρων,
 • λεβητοστάσιο,
 • χώρος αποθήκευσης καυσίμων,
 • αντλιοστάσιο ύδρευσης,
 • αντλιοστάσιο πυρόσβεσης,
 • χώρος δεξαμενής πυρόσβεσης,
 • χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ,
 • χώροι ιδιωτικού υποσταθμού (μέσης τάσης και μετασχηματιστή),
 • χώρος χαμηλής τάσης,
 • χώρος κλιματιστικών μονάδων, ψυχροστάσιο,
 • αποθηκευτικοί χώροι

Σχετικά με το δεύτερο υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ Δήμου Σερρών», αυτό αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και συστήματος οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων. Ο ειδικός αυτός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την άρτια λειτουργία του κινηματοθεάτρου ως χώρου καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου υποέργου, σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται σε 800.000 €.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των εξής:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 • Το σύνολο των απαιτούμενων ειδικών προβολέων θεατρικού φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ανάρτησης αυτών.
 • Το σύστημα ελέγχου του θεατρικού φωτισμού αποτελούμενο κατά βάση από την κονσόλα φωτισμού και τις συσκευές Dimmers.
 • Όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των συσκευών και μηχανισμών του συστήματος θεατρικού φωτισμού.
 • Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του γενικού φωτισμού της αίθουσας του κινηματοθεάτρου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Εγκαταστάσεις ενισχυμένου ήχου
 • Εγκαταστάσεις στατικής και κινούμενης εικόνας
 • Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννόησης
 • Εγκαταστάσεις φωτεινών μηνυμάτων
 • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης διευθυντή σκηνής
 • Υποδομή εξωτερικών μεταδόσεων ραδιοφωνίας - τηλεόρασης
 • Συνεδριακό - μεταφραστικό σύστημ
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent