admin3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών, σε απόλυτη συμμόρφωση αφ' ενός με τις θεσμικές επιταγές του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφ' ετέρου με το εν ισχύ νομικό πλαίσιο κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προχώρησε στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος και το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 491/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα στάδια εκπόνησης που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους όλων των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε., σε γενικές γραμμές, ήταν τα εξής:

 • Διαδικασία συλλογής όλων των αναγκαίων στοιχείων για την οργάνωση και δραστηριότητα του Δήμου μέσω ερωτηματολογίων, ώστε να εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής και τοπικής του ανάπτυξης
 • Σύνταξη της Α΄ Φάσης με τίτλο ¨Στρατηγικός Σχεδιασμός¨, παρουσίαση του στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκρισή του
 • Διαδικασία διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και αντίστοιχο δελτίο τύπου
 • Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης ανά Υπηρεσία, οριστικοποίηση αυτών και τελική σύνταξη του Επιχειρησιακού (Β' Φάση) και Οικονομικού Προγραμματισμού (Γ' Φάση) του Ε.Π. του Δήμου Σερρών

Από το κείμενο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερρών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερρών είτε με ιδίους πόρους είτε μέσω διεκδίκησης πόρων από το ΕΣΠΑ. Τέλος επισημαίνεται ο «δυναμικός» χαρακτήρας της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που προβλέπει διαδικασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης δράσεων και στοιχείων καθώς τα δεδομένα του σχεδιασμού εξελίσσονται συνεχώς.

Ετικέτες

Ελαιοτριβείο

leader logo

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του υπάρχοντος παραδοσιακού ελαιοτριβείου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαιώνα. Το ελαιοτριβείο κατασκευάσθηκε το έτος 1870 από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της εκκλησίας του χωριού, Αγίου Νικολάου και του τότε Μητροπολίτη Σερρών. Κατά το έτος 1930, η διαχείρισή του παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, όπου την ευθύνη την είχε ο δάσκαλος μαζί με τη σχολική επιτροπή. Εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών του Ελαιώνα (υπολογίζονται σε 18.000 ελαιόδενδρα στην περιοχή του χωριού) αλλά και των γύρω περιοχών (Ορεινή, Βροντού, Μετόχι, Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου (100 τόνοι ελιάς). Λειτουργούσε με τη βοήθεια του νερού των άφθονων πηγών που υπάρχουν στην πλατεία. Για το λόγο αυτό το προτιμούσαν πολλές οικογένειες, μια που το κόστος εξαγωγής του λαδιού ήταν φθηνό και οι συνθήκες επεξεργασίας ήταν υγιεινές. Ο χρόνος της συγκομιδής κρατούσε από το τέλος Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Γύρω στα 1975, δημιουργήθηκε καινούργιο ηλεκτροκίνητο ελαιοτριβείο από ιδιώτη με αποτέλεσμα το παραδοσιακό υδροκίνητο ελαιοτριβείο να έλθει σε αχρησία. Σήμερα στο εσωτερικό του βρίσκεται όλος ο εξοπλισμός που απαιτούνταν για τη λειτουργία του (μυλόπετρες, δεξαμενές, πιεστήριο ή αλλιώς ¨μέγγενη¨) ενώ στο εξωτερικό του μέρος βρίσκεται η φτερωτή του νερού. Η στέγη του έχει καταρρεύσει καθώς και ένα μεγάλο τμήμα από τη λιθοδομή των περιμετρικών τοίχων.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Καθαίρεση της λιθοδομής των τοίχων όπου κρίνεται απαραίτητο και ανακατασκευή τους
 • Ανακατασκευή της στέγης . Θα χρησιμοποιηθούν τοπικά υλικά ενώ θα ακολουθηθούν οι όροι δόμησης για το συγκεκριμένο οικισμό (ΦΕΚ 464/25.5.1987)
 • Συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού, σύνδεση της φτερωτής
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, φωτισμός, φυτεύσεις)
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης
 • Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής επισκεπτών
 • Προμήθεια προθηκών για τα προϊόντα και κορνιζών για τις φωτογραφίες
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού θα αναλάβει να συγκεντρώσει παλαιό φωτογραφικό υλικό σχετικό με την παραγωγή του λαδιού σε όλα τα στάδια, θα είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτησή του και την τοποθέτηση - προβολή του. Επίσης θα φροντίσει για τη συγκέντρωση αντιπροσωπευτικών τοπικών προϊόντων, την αναγραφή πληροφοριών για τον τρόπο παρασκευής τους και επίσης για την τοποθέτησή τους στο χώρο. Έτσι συνολικά μέσα στο χώρο του ελαιοτριβείου (143,52 τμ) θα υπάρχουν τρεις ενότητες, η ενότητα με το φωτογραφικό υλικό, η αναπαράσταση της διαδικασίας με τη βοήθεια του υπάρχοντος εξοπλισμού και τέλος, η γνωριμία με τα ίδια τα προϊόντα. Τέλος, στο εξωτερικό χώρο του κτίσματος θα διαμορφωθεί ένα φιλόξενο περιβάλλον με παγκάκια και φυτεύσεις για την ξεκούραση των επισκεπτών.

Το έργο κατασκευάσθηκε από τον ανάδοχο Καφεστίδη Α. Αναγνώστη με συμβατικό προϋπολογισμό 133.884,06 €.

Ετικέτες

Κτίριο Σχοινά

interreg logo

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ιστορικό διατηρητέο κτίριο πρώην ιδιοκτησίας Γεωργίου Ελένης και Παν. Σχοινά, και ιδιοκτησία πλέον του Δήμου Σερρών από το 2002, βρίσκεται στις Σέρρες στην περιοχή η οποία χαρακτηρίσθηκε ιστορικός τόπος και στην γωνία των οδών Ν.Φωκά και Ακροπόλεως 6.

Το κτίριο μπορεί να χαρακτηρισθεί εκλεκτικιστικό, αν και έχει πάρα πολλά στοιχεία νεοκλασικά. Λόγω των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών του στοιχείων, χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 689/94). Kτίσθηκε την δεκαετία του 1930 και απετέλεσε κατοικία της οικογένειας Σχοινά, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε και ως ιδιωτικός παιδικός σταθμός. Είναι διώροφο με τμήμα τριώροφου λόγω της κλίσης του εδάφους.

Σχετικά με τα διακοσμητικά στοιχεία, στο εσωτερικό υπάρχουν γύψινα στις οροφές του ισογείου, ενώ εξωτερικά υπάρχουν τραβηχτές κορνίζες στις στάθμες των οροφών υπογείου - ισογείου και στην επίστεψη. Ιδιαίτερα διακοσμητικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί η κορνίζα πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου, η οποία είναι από σοβά και βαμμένη κεραμιδή. Επίσης διακοσμητικό στοιχείο είναι η ρομβόσχημη κορνίζα από σοβά που υπάρχει στο σημείο συνάντησης του κατακόρυφου τοίχου με την επίστεψη.

Η καλή κατασκευή και η συντήρηση που είχε το κτίριο συνετέλεσαν στο γεγονός να μην έχει υποστεί πολύ μεγάλες φθορές στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι τα αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του διατηρήθηκαν γενικά σε καλή κατάσταση αλλά χρειάσθηκε να επισκευασθούν όπως επίσης να αντικατασταθούν κάποια άλλα ώστε να επανέλθουν στην ίδια μορφή. Συγκεκριμένα οι ενέργειες αποκατάστασης και ανάδειξης που πραγματοποιήθηκαν είναι:

 • Καθαίρεση, της μεταγενέστερης της κατασκευής του κτιρίου, προσθήκης της εξωτερικής τσιμεντένιας σκάλας στην βορειοανατολική όψη και συμπλήρωση των κορνιζών με το κλείσιμο της πόρτας που ανοίχθηκε πάνω στο κυρίως κλιμακοστάσιο.
 • Καθαιρέσεις, σποραδικά, των επιχρισμάτων εξωτερικά και ανακατασκευή τους, όπως και εσωτερικά στους χώρους του υπογείου. Καθαίρεση της επικεράμωσης και αντικατάσταση όλων των γαλλικού τύπου κεραμιδιών.
 • Στα ανοίγματα κρατήθηκαν όλες οι κάσσες και αντικαταστάθηκαν τα παράθυρα και οι πόρτες που ήταν κατεστραμμένες ανεπανόρθωτα. Με την επέμβαση δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν και διπλά τζάμια.
 • Τα ξύλινα δάπεδα τρίφτηκαν και βερνικώθηκαν, όπως επίσης και τα ξύλινα κλιμακοστάσια.
 • Στους βοηθητικούς χώρους καθαιρέθηκαν όλα τα πλακάκια, έγινε αντικατάσταση των σωλήνων νερού και αποχέτευσης και τοποθετήθηκαν καινούργια πλακάκια και είδη υγιεινής κλασσικού τύπου.
 • Οι υδρορροές αντικαταστάθηκαν στις ίδιες διατομές και θέση με τις υπάρχουσες. Οι καμινάδες συντηρήθηκαν και σφραγίσθηκαν.

Τέλος το κτίριο χρωματίσθηκε με τα ίδια χρώματα που βρέθηκαν κατά την έρευνα που έγινε σ' αυτό. Οι ακριβείς τόνοι όλων των χρωμάτων οριστικοποίηθηκαν μετά από δοκιμαστικές βαφές και σε συνεργασία με την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο κατασκευάσθηκε από την Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι.Α. - ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Ι. με συμβατικό προϋπολογισμό 260.000 €.


Το κτίριο ΣΧΟΙΝΑ:

 • αποτελεί ένα κτίριο - σημείο αναφοράς της πόλης τόσο για τους ανθρώπους της Τέχνης όσο και για τους επισκέπτες της και
 • στεγάζει ήδη τις πολυποίκιλες δραστηριότητες του πολιτιστικού φορέα ARTIO όπου διδάσκονται ψηφιδωτό, βιτρώ, κεραμική, παραδοσιακό κόσμημα, μπατίκ, κ.α.
Ετικέτες

interreg logo

Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρομίου Σερρών


Το έργο αποτελείται από τα εξής 4 υποέργα:

Υποέργο 1: Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 2: Κατασκευή κερκίδων θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 3: Φυτοκομικές επεμβάσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Υποέργο 4: Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων Αυτοκινητοδρομίου Σερρών


Περιγραφή υποέργου 1: Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το υποέργο 1 αφορά την κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών σύγχρονων προδιαγραφών το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών του χώρου.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου αναμένεται η κατασκευή, για άμεση χρήση, ενός κτιρίου pits στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Το έργο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και προμελέτη που επισυνάπτονται στο τεχνικό δελτίο.

Το κτίριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Το τμήμα Διεύθυνσης Αγώνων στο οποίο περιλαμβάνονται:
 • Χώροι θεώρησης εισιτηρίων-προσκλήσεων,
 • Γραμματεία φορέων οργάνωσης,
 • Χώροι ελέγχου ηλεκτρονικών συστημάτων,
 • Γραμματεία,
 • Χώρος Αλυτάρχη,
 • Χώρος χρονομετρών,
 • Χώρος αγωνοδικών,
 • Γραμματεία υποστήριξης,
 • Χώρος ελέγχου οχημάτων,
 • Χώροι υγιεινής
 • Το τμήμα Διοίκησης στο οποίο περιλαμβάνονται:
 • Χώρος Διευθυντή,
 • Γραμματεία υποστήριξης,
 • Αίθουσες Τύπου - Φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται:
 • Αίθουσα τύπου,
 • Καμπίνες αναμετάδοσης,
 • Χώρος συνεντεύξεων,
 • Εντευκτήριο δημοσιογράφων,
 • Χώροι Vips -διακεκριμένων θέσεων,
 • Αίθουσες φιλοξενίας,
 • Εστιατόριο (παρασκευαστήριο, χώροι υγιεινής),
 • Χώροι υγιεινής.
 • Χώροι pits στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Χώροι pits.
 • Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Λεβητοστάσιο,
 • Χώρος του Η/Ζ,
 • Δεξαμενή καυσίμων,
 • Χώρος αεροσυμπιεστή,
 • Πιεστικό και πυροσβεστικό συγκρότημα,
 • Δεξαμενή νερού,
 • Αποθήκη-Μελλοντικός σταθμός.

Τα μεγέθη των χώρων, οι διαστάσεις εν όλω ή εν μέρει κ.λ.π. θα πληρούν τις
διατάξεις και προδιαγραφές της F.I.A. (Federation International de I' automobile), όπως
και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές. και ότι άλλο απαιτούν οι σύγχρονες προδιαγραφές για ένα σύγχρονο κτίριο pits. Στο όλο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου 30 εξωτερικών
γραμμών καθώς και ο εξοπλισμός της αίθουσας τύπου. Δεν περιλαμβάνονται ο κινητός εξοπλισμός του κτιρίου ήτοι γραφεία και καθίσματα και ο κινητός
εξοπλισμός του εστιατορίου, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι συσκευές των χώρων που περιγράφονται παραπάνω

Στους χώρους αυτούς θα υπάρχουν οι υποδομές εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισμού και συσκευών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 1 ανέρχεται σε 2.007.980,04


Περιγραφή υποέργου 2: Κατασκευή κερκίδων θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το έργο αφορά την κατασκευή κερκίδων θεατών στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και την κατασκευή προστατευτικής περίφραξης μήκους 100 μέτρων για την προστασία των θεατών των αγώνων ταχύτητας. Το υπό κατασκευή έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το αυτοκινητοδρόμιο στους θεατές των αγώνων ταχύτητας που φιλοξενεί, με την βελτίωση της ορατότητας αλλά και των συνθηκών ασφάλειας. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

 • Οικοδομικές εργασίες
 • Εκσκαφές- διαμορφώσεις.

Θα γίνει γενική εκσκαφή του χώρου στον οποίο θα θεμελιωθούν οι κερκίδες. Τα προϊόντα της εκσκαφής μετά από διαλογή θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση του χώρου

 • Σκυροδετήσεις.

Μετά το πέρας των εκσκαφών θα διαστρωθεί μία στρώση πάχους 10 εκ. σκυροδέματος καθαριότητας για να επιτευχθεί καθαρή επιφάνεια εργασίας. Κατόπιν αφού κατασκευαστούν οι απαιτούμενοι ξυλότυποι και τοποθετηθούν οι οπλισμοί, θα σκυροδετηθούν τα πέδιλα, οι δοκοί σύνδεσης, τα τοιχία και τα υποστυλώματα μέχρι την στάθμη του δαπέδου του ισογείου, θα γίνουν οι απαιτούμενες επιχώσεις και θα διαστρωθεί το σκυρόδεμα του δαπέδου οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα Τ131. Κατόπιν θα σκυροδετηθούν τα υποστυλώματα, οι δοκοί και το κατάστρωμα των κερκίδων με σκυρόδεμα ποιότητας 016/20 σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

 • Τοιχοποιίες.

Μετά από την αφαίρεση των ξυλοτύπων θα κατασκευαστούν οι τοιχοποιίες, μπατικές πάχους 20 εκ. και δρομικές πάχους 10 εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Θα κατασκευαστούν σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

 • Διάφορες εργασίες

Μετά το πέρας των εργασιών σκυροδέτησης και την κατασκευή των τοιχοποιιών θα ακολουθήσει η κατασκευή των επιχρισμάτων και η διάστρωση των πλακιδίων των δαπέδων και των τοίχων στον χώρο των WC Τουαλέτες (WC) θα κατασκευαστούν στον κενό χώρο που προκύπτει κάτω από την μία από τις δύο όμοιες κερκίδες. Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι σιδερένια ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα των WC θα είναι αλουμινίου. Η επιφάνεια των κερκίδων θα επιστρωθεί με πατητή τσιμεντοκονία. Στο πίσω μέρος του κτιρίου των κερκίδων θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα πλάτους 5 μ.

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του κτιρίου.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως καλωδιώσεις, γειώσεις, τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων του τύπου και σχήματος που εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης και το εγκεκριμένο τιμολόγιο και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το εγκεκριμένο τιμολόγιο.

 • Κατασκευή περίφραξης

Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των κερκίδων και της πίστας προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης για την προστασία των θεατών σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 2 ανέρχεται σε 282.000,00 €Περιγραφή υποέργου 3: Φυτοκομικές επεμβάσεις στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αφορούν φυτοκομικές επεμβάσεις στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και συγκεκριμένα:

 • Γενικές εκσκαφές και εργασίες πρασίνου
 • Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων
 • Σχηματισμούς λεκανών άρδευσης φυτών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης φυτών
 • Υδραυλικές εργασίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 3 ανέρχεται σε 135.361,45 €


Περιγραφή υποέργου 4: Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Στο πλαίσιο του υποέργου προτείνονται δράσεις προβολής και δημοσιότητας των υποδομών και των δραστηριοτήτων στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με σκοπό την προβολή του στο ευρύ κοινό και την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών και χρηστών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 4 ανέρχεται σε 100.000,00 €

Ετικέτες

motocross

interreg logo

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΑΣ MOTOCROSS ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το έργο αφορά στη δημιουργία πίστας motocross και παράλληλων υποδομών στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών με παράλληλη διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα και Βουλγαρία (ενός στις Σέρρες και ενός στη Βουλγαρία). Σκοπός του έργου ήταν ο εμπλουτισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ροές επισκεπτών και να αναπτυχθεί μία μονιμότερη συνεργασία μεταξύ φορέων, αθλητών και κατοίκων των δύο χωρών. Συγκεκριμένα το έργο, που εντάχθηκε στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG, αποτελείται από τρία (3) επιμέρους υποέργα στα πλαίσια των οποίων υλοποήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ανά υποέργο:


Υποέργο 1: Κατασκευή πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών και Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Ο σχεδιασμός της πίστας Moto Cross, εντάχθηκε στον ενιαίο χώρο που έχει θεσμοθετηθεί από το Δήμο Σερρών και είναι αφιερωμένος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο χώρος είναι χωροθετημένος νότια της περιαστικής οδού της πόλης των Σερρών Η πλησιέστερη πόλη προς την πίστα είναι η πόλη των Σερρών, το κέντρο της οποίας (πλατεία Ελευθερίας - Δημαρχείο) απέχει 4000 μ. περίπου. Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών απέχει 7000 μ από την πίστα motocross, η δε πρόσβαση είναι ταχύτατη μέσω της περιαστικής οδού ταχείας κυκλοφορίας. Η πίστα απέχει περίπου 80 Km από τη Θεσ/νίκη και 100Km περίπου από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσ/νίκης.

Η χωροθέτηση της πίστας είναι εντός του χώρου του αυτοκινητοδρομίου Σερρών, ώστε να χρησιμοποιούνται από κοινού κάποια έργα υποδομής, μέτρα προστασίας χρηστών και περιβάλλοντος, όπως τα paddocks και η μεγαφωνική εγκατάσταση σε αυτά, οι λουτήρες ατομικής υγιεινής και τα WC αγωνιζομένων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το εξοπλισμένο ιατρείο, ο χώρος στάθμευσης οχημάτων, το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, η προστασία του χώρου με την υπάρχουσα περίφραξη και το ανάλογο προσωπικό.

Το μήκος της πίστας ανέρχεται σε 1762,50μ και πλάτος διαδρομής 8,00 μ ενώ πρόσθετα θα υπάρχει λωρίδα εδάφους 0,50 μ δεξιά και αριστερά της στέψης, οπότε θεωρητικά το πλάτος της διαδρομής θα είναι 9,00 μ.. Τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή της πίστας και ειδικά της τελευταίας στρώσης των 0,40 μ. είναι από επιλεγμένο χώμα (χωρίς πέτρες).

Επίσης, στα πλαίσια του υποέργου κατασκευάσθηκε υπαίθριος χώρος στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών σε χώρο του αυτοκινητοδρομίου Σερρών συνολικής έκτασης 7656 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος βρίσκεται βόρεια των κεντρικών κερκίδων και δυτικά του χώρου της ΛΑΜΣ. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσθηκε χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 130 αυτοκινήτων, 14 ημιφορτηγών ή μικρών φορτηγών, 14 φορτηγών μεγάλων και 200 μοτοσικλετών.

Τέλος, δημιουργήθηκαν χώροι υποστήριξης αγωνιζομένων στους οποίους υπάρχουν πολλαπλές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Τέλος τοποθέτηθηκαν φωτιστικά 9 μέτρων ύψους για την φωταγώγηση του χώρου κατά τις νυκτερινές ώρες.


Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού για την διεξαγωγή των αγώνων

Το παρόν υποέργο αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των αγώνων motocross. Συγκεκριμένα αφορά τη προμήθεια:

 • 3 Φορητών Η/Υ LG
 • 3 Οθονών LCD
 • 1 Ηλεκτρουδραυλική μπάρα εκκίνησης
 • 136 Προσωπικών αναμεταδοτών χρόνου (Personal Transpoder)
 • 5 ληπτών σήματος διέλευσης (Decoder)
 • 3 Διπλών χρονόμετρων με ενσωματωμένο σύστημα εκτύπωσης
 • 5 Φωτοκυττάρων χρονομέτρησης

Υποέργο 3 : Διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα - Βουλγαρία και προώθηση και προβολή αυτών

Το παρόν υποέργο αφορά τη διοργάνωση ενός Ελληνοβουλγαρικού αγώνα στις Σέρρες και ενός στη Βουλγαρία και την προβολή των συγκεκριμένων αγώνων. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στις Σέρρες θα είναι διήμερος και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2008. Για τις ανάγκες του αγώνα στην Ελλάδα απαιτείται η μετακίνηση και φιλοξενία 40 αθλητών από τη Βουλγαρία καθώς και 8 μελών - κριτών - λοιπού υποστηρικτικού προσώπου. Αντίστοιχα ο αγώνας στη Βουλγαρία εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2008 και για τις ανάγκες του θα απαιτηθεί η μετακίνηση 40 περίπου μελών της ΛΑΜΣ. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου υποέργου θα χρηματοδοτηθεί μόνο η προβολή των αγώνων η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή ειδικού εντύπου με αναφορές στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και την πίστα του Blagoeevgrad.

Επίσης για τις ανάγκες του αγώνα θα παραχθούν:

 • Αφίσες
 • Προσκλήσεις
 • Κάρτες
 • Καταχωρήσεις σε ειδικά περιοδικά
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent