Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της πόλης των Σερρών

Κατηγορία ΣΒΑΑ Σερρών
Διαβάστηκε 59 φορές

 

sbaa

Τίτλος έργου:

«Προμήθεια Τεχνολογικών Μέσων & Εξοπλισμού για την υποστήριξη της Τουριστικής Προβολής της πόλης των Σερρών» .Προϋπολογισμού 90.000,00€.

Το έργο  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με την υπ’ αριθ. 6552/ 26.11.2018 (ΑΔΑ 68ΟΤ7ΛΛ-ΛΤΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 06 «Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών», με MIS Code 5032894 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός και αντικείμενο του έργου η αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής .Το φυσικό αντικείμενο του  προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης ,ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού  αποθέματος της πόλης. Ενδεικτικά, προβλέπονται επεμβάσεις που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος μέσα από ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών .Για την επίτευξη των στόχων το Επιμελητήριο θα προμηθεύσει την πόλη των Σερρών με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμούς τα οποία θα συμβάλουν στην υποστήριξη της προβολής της πόλης σε καθιερωμένες εκδηλώσεις και θεσμούς που λαμβάνουν χώρα σε αυτή .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Powered by 300x150 tranparent