Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατηγορία Ο Δήμος μας
Διαβάστηκε 16585 φορές

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Κατιρτζόγλου Βασίλειος