Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατηγορία Ο Δήμος μας
Διαβάστηκε 13243 φορές

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Κατιρτζόγλου Βασίλειος