Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών

Κατηγορία Σαμσάρης Π
Διαβάστηκε 1424 φορές

 

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ

Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών:
Η εκπαιδευτική και πολιτιστική του δράση.

Περιοδ. «Σερραϊκά Ανάλεκτα», τόμος 4ος, Σέρρες  2006, σσ. 57-112.
Έκδοση Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών.

Προβολή του βιβλίου